Ob zaključku projekta SNIO

Splošno o projektu

Dve in pol letni projekt s trajanjem od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014 je vključeval 15 različnih programov splošnega izobraževanja odraslih, ki so bili namenjeni aktivnim odraslim (starim od 25 do 55 let), starejšim odraslim nad 55 let, brezposelnim, odraslim Romom, priseljencem, zapornikom in odraslim s posebnimi potrebami. Vsi programi so obsegali 50 ur in so potekali v dopoldanskem ali popoldanskem času enkrat do dvakrat tedensko.

Projekt je bil delno financiran s strani Evropske unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport. Celotna operacija je bila izvedena v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja s prednostno usmeritvijo: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju. Iz tega razloga smo udeležencem programe lahko ponudili brezplačno.

Vrednost projekta je znašala 161.000,00 €, 15 programov pa smo v tem obdobju izvedli v 35 izvedbah. Vse skupaj se nam je pridružilo 630 udeležencev od načrtovanih 525. Torej smo za 8,3 odstotke presegli naša pričakovanja.

Izvajalci programov so bili strokovnjaki iz različnih področij (učitelji in profesorji, predavatelji višjih šol, praktiki, magistri …). Skupaj z nami so sooblikovali vsebine programov in poskrbeli za dodatno motivacijo udeležencev. Skupaj jih je bilo 43. K sodelovanju smo povabili tudi izvajalce, ki so strokovno podprli posamezna srečanja. To so bili predstavniki različnih organizacij in zavodov, predstavniki društev in posamezniki strokovnjaki. Takih je bilo 8.

Z nami so sodelovali tudi partnerji, ki so nam nudili podporo pri animaciji in promociji programov, izvedbi posameznih vsebin in še. Partnerjev je bilo 39.

V prvem letu 2012 smo od januar do julija izvedli vseh 15 programov. V naslednjem letu smo jih ponovili 12 krat, v tretjem in hkrati zadnjem letu 2014 pa še 8 krat. To pomeni, da smo vsak program izvedli najmanj 2 krat, 5 programov pa 3 krat.

Evalvacija projekta

Evalvacija projekta je potekala na nivoju udeležencev ob zaključku programov in na nivoju izvajalcev in partnerjev ob zaključku projekta. Z evalavacijo smo pridobili dragocene podatke za izboljšave v izvedbah programov, ki so sledili, in za izboljšave pri pripravi podobnih projektov.
Evalvacija udeležencev je vsebovala različne vidike presojanja, pri čemer smo posebej bili pozorni na:

  • počutje v programu  
  • zadovoljstvo z organizacijo programa
  • zadovoljstvo z vsebino programa in
  • zadovoljstvo z izvajalci/ učitelji programa.

Evalvacija z izvajalci programov je temeljila na:

  • zadovoljstvu z organizacijo programa
  • zadovoljstvu z vsebino programa in
  • zadovoljstvu s sodelovanjem udeležencev v programu
  • pripravi gradiva za program in kot e-gradivo
  • motivaciji za sodelovanje.

Evalvacija udeležencev

Rezultate vprašalnikov smo zbrali po programih in njihovih večkratnih izvedbah. V letu 2012 smo zbirali le kvantitativne, v letu 2013 in 2014 tudi kvalitativne podatke. Sodelovalo je cca. 90% vseh udeležencev v programih. Pri tem smo upoštevali ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri čemer je ena najslabša, 5 pa najboljša ocena:

program

Počutje v programu

organizacija programa

vsebine programa

učitelji programa

SKUPAJ

 

Komunikacijski mostovi

4,75

4,45

4,6

4,7

4,65

 

Zaživimo v novi državi

4,9

4,9

4,8

5

4,95

 

Angleščina za potovanja

4,9

4,7

4,8

4,9

4,85

 

Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu

4,7

4,5

4,5

4,6

4,6

 

Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano

4,7

4,8

4,7

4,9

4,8

 

Z ustvarjalnostjo skozi recesijo

4,75

4,3

4,5

4,6

4,55

 

Za boljše sporazumevanje v angleškem jeziku

4,7

4,6

4,6

4,9

4,75

 

Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

 

Šola za starše

4,8

4,8

4,9

4,9

4,85

 

Dobra komunikacija

4,7

4,6

4,5

4,7

4,65

 

Ustvarjalnost nas bogati

4,9

5

4,9

5

4,95

 

Branje prinaša (spo)znanje

4,8

4,75

4,9

4,4

4,6

 

Finančna pismenost

4,4

4,5

4

4,1

4,2

 

Učimo in igrajmo se skupaj

4,8

4,9

5

4,9

4,9

 

Za večjo konkurenčnost na trgu dela

4,8

4,7

4,5

4,8

4,75

 

SKUPAJ

4,77

4,69

4,67

4,75

4,73

 

Evalvacija učiteljev in partnerjev

Zbiranje mnenj učiteljev in partnerjev o poteku projekta je potekalo ob zaključku projekta na strokovnem dogodku V vrtincu neformalnih znanj dne 19. 6. 2014 in s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih zbirali od 18. do 26. 6. 2014.  Od 43 izvajalcev in partnerjev je pri evalviranju projekta sodelovalo 25 oseb ali 58,1% vseh izvajalcev in partnerjev.

Na strokovnem dogodku smo za evalvacijski pogovor uporabili metodo »Svetovna kavarna«, s pomočjo katere smo od izvajalcev in partnerjev pridobili odgovore na vprašanja o zadovoljstvu z organizacijo, vsebino in sodelovanjem udeležencev v programu:

 

Zadovoljstvo z organizacijo programa

Zadovoljstvo z vsebinami programa

Zadovoljstvo s sodelovanjem udeležencev

 

Strokovni dogodek

4,9

5

5

 

Anketni vprašalnik

4,5

4,9

4,5

 

SKUPAJ

4,7

4,95

4,8

4,8

Izdelava e-gradiv

Med trajanjem projekta SNIO smo za posamezne programe izdelali tudi e-gradiva, ki so za širšo javnost dostopna v RIC-evi spletni učilnici. E-gradiva so namenjena posameznikom, ki želijo izvedeti več o zdravi prehrani, vzgoji otrok, dobri komunikaciji, večji učinkovitiosti na delovnem mestu in še.

Povzetek

S pridobljenimi podatki evalvacij smo zelo zadovoljni. Le ti nam bodo koristili pri pripravi novih programov in projektov, vsekakor pa pri nadaljnjem delu z odraslimi udeleženci izobraževanja.

Vsem udeležencem, izvajalcem in partnerjem se zahvaljujemo za sodelovanje v programih in oblikovanje mnenj o njihovem poteku.

Podatke pripravila: Projektna skupina SNIO.

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media