Odkrijte svoj učni stil

Vsak izmed nas ima svoj osebni učni stil. Veliko dejavnikov vpliva na to, kako se ljudje učimo – fizični, čustveni, sociološki, dejavniki. Različni raziskovalci so razvili različne razčlenitve učnih stilov, vsi pa se strinjajo, da obstajata dva glavna stila učenja:

  • prvi je, kako informacije zaznavamo,
  • drugi pa, kako jih urejamo in predelujemo (katera možganska hemisfera prevladuje pri tem).

Posameznikov učni stil je kombinacija zaznavanja, urjenja in predelovanja informacij. Ko spoznamo svoj učni stil, in seveda to spoznanje upoštevamo pri učenju, se lažje in hitreje učimo. Ena prvih nalog je ugotoviti svojo modaliteto:

  • vizualno (učenje z vidom),
  • avditivno ( učenje s sluhom) ali
  • kinestetično ( učenje z gibom, dejavnostjo in tipom).

Večina nas se uči na več načinov, ponavadi pa vendarle dajemo prednost eni od modalitet.

Kako lahko ugotovimo, katera od modalitet nam najbolj ustreza? Preprost način je, da poslušamo svoj govor in smo pozorni na ključne besede, ki jih uporabljamo: ali pogosto rečemo »to je videti prav«, »jasno mi je«, ali pa morda večkrat in raje rečemo »tole zveni prav«.

Lahko si postavimo vprašanje: Katero metodo dela imam najraje, ko kaj sestavljam?

  • Sledim ilustracijam? Berem navodila? – VIZUALNO
  • Potrebujem nekoga, ki mi daje navodila? – AVDITIVNO
  • Začnem kar takoj sama sestavljati? – KINESTETIČNO

Na naš učni priljubljeni stil kažejo tudi mnoge druge vedenjske značilnosti. Več o njih morda prihodnjič.

(Povzeto po knjigi Kvantno učenje, avtorja Bobbi DePorter in Mike Hernacki, ki je izšla pri založbi GlottaNova.)

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media