Pedagoško andragoška izobrazba

"Po končani srednji šoli, program Ekonomski tehnik, sem se vpisala na Naravoslovnotehniško  fakulteto v Ljubljani. Leta 2003 sem diplomirala in zaključila univerzitetni program tekstilstvo in grafična tehnologija. Leto in pol sem intenzivno iskala zaposlitev na področju tekstilstva in bila do sedaj žal neuspešna. Odločila sem se, da bi se poizkusila v poučevanju. Zanima me, kakšne pogoje moram izpolniti, da lahko s svojo izobrazbo poučujem v šolskih programih in kaj lahko z omenjeno izobrazbo poučujem (katere predmete, v katerem programu)?"

Vaše vprašanje se nanaša na pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe. Pedagoško-andragoško izobrazbo potrebujejo vsi, ki so že ali pa se šele želijo zaposliti kot učitelji v programih srednjega izobraževanja, če v okviru svojega dodiplomskega izobraževanja niso imeli  pedagoških predmetov (psihologija učenja, pedagogika, didaktika oz. metodika).
Pedagoško- andragoško izobrazbo lahko pridobite z vključitvijo v program usposabljanja, ki ga v Ljubljani organizira Filozofska fakulteta (več informacij lahko dobite na povezavi), v Mariboru Filozofska fakulteta (več informacij lahko dobite na povezavi) in  Pedagoška fakulteta (več informacij lahko dobite na povezavi) in v Kopru Pedagoška fakulteta. Za učitelje praktičnega pouka s srednjo izobrazbo, laborante in inštruktorje organizira program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (več informacij lahko dobite na povezavi).
Program vključuje pedagoško, psihološko, andragoško, splošno didaktično znanje, znanje specialnih oz. predmetnih didaktik ter pedagoško oz. andragoško prakso.  

Po uspešno zaključenem programu lahko poučujete v izobraževalnih programih. Stopnja in vrsta izobrazbe za posamezen predmet na srednješolski ravni je določena z izobraževalnim programom v tisti točki, kjer so zapisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec posameznega predmeta. V vašem primeru lahko poučujete v naslednjih programih:

-          srednje poklicno izobraževanje: šivilja/krojač (predmet: poznavanje tekstilij, tehnologija, osnove konstruiranja), vzdrževalec tekstilij (predmet: tehnologija, materiali),

-          srednje strokovno izobraževanje: aranžerski tehnik (predmet: kemija in poznavanje blaga),

-          poklicno – tehniško izobraževanje: konfekcijski modelar (predmet: konstruiranje in modeliranje, računalniško konstruiranje), konfekcijski tehnik (predmet: tehnologija konfekcije, konstruiranje oblačil, praktični pouk, poznavanje materialov), tekstilni tehnik (predmet: poznavanje materialov, tehnologija predenja, strokovno računstvo, tekstilnokemijske analize, kompozicija pletenin, tehnologija pletenja, kompozicija tkanin, tehnologija tkanja, tehnologija plemenitenja).

Znanje, ki ga morajo imeti  izvajalci posameznih predmetov, so navedeni v katalogu srednješolskih izobraževalnih programov, v posebnem delu.  Poiščete ga lahko tudi na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Vse informacije, povezane z izobraževanjem in učenjem odraslih pred vključitvijo v izobraževanje, pomoč pri organizaciji in pomoč pri učenju med samim izobraževanjem in po končanem izobraževanju brezplačno nudi Svetovalno središče Novo mesto. Lahko nas obiščete osebno, najdete nas v prostorih RIC-a Novo mesto, Topliška cesta 2, ali pa svetovalke kontaktirate po elektronski pošti svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Veseli bomo vašega vprašanja.

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media