Perspectives 360 – orodje za merjenje kompetenc vodij

Vodje le redko dobijo priložnost, da se vidijo z očmi drugih. Perspectives 360 (P 360) pa jim omogoča ravno to. J​e preprosto in učinkovito orodje,  ki temelji oceni spretnosti vodij in prispeva k načrtovanju kariernega razvoja posameznikov. Ime P 360 izhaja iz predpostavke, da enega vodjo oceni več ocenjevalcev, ki so v različni relaciji do ocenjevanega: ocenjevani se oceni sam, oceni ga njegov direktni nadrejeni in oceni ga njegov direktni podrejeni ali več podrejenih. Na takšen način lahko zagotovimo celosten pogled in rezultate, ki ocenjevanega spodbudijo k pripravi razvojnega načrta. Ocenjevanje poteka preko spletnega sistema, zaradi česar je P 360 tudi časovno prijazen za ocenjevalce. 

Gre za ocenjevanje 6 temeljnih kompetenc vodij, ki jih sestavlja 25 specifičnih kompetenc:

Načrtovanje

Oblikovanje načrtov
Spremljanje uspešnosti
Osredotočenost na rezultate
Upravljanje sprememb

Upravljanje izboljšav

Komunikacija

Jasna razlaga
Reševanje konfliktov
Poslušanje
Vplivanje na druge

Timsko delo

Oblikovanje timov
Spodbujanje timskega dela
Vodenje timov
upravljanje raznolikosti

Vodenje

Spodbujanje inovativnosti
Svetovanje
Motiviranje
ustvarjanje zaupanja in spoštovanja

Osebna učinkovitost

Odločno ravnanje
Samorazvoj
Odločanje
Upravljanje s časom

Vodenje ljudi

Postavljanje ciljev
Upravljanje delovne uspešnosti
Razvoj podrejenih
Zagotavljanje povratnih informacij

 

 

Vprašalnik je temeljit in konkreten. Njegov namen ni zmanjšati samopodobo vodje, temveč pomagati osebi pri razvoju, kar se vidi že v poročilu, ki vsebuje rezultatom prilagojene razvojne predloge za posameznega vodjo. Analiza rezultatov ocenjenih vprašalnikov nam da natančen vpogled v močne in šibke strani vodij na široki paleti kompetenc po oceni ljudi, ki so za to najbolj ključni. Posameznik na takšen način dobi vpogled v svoje ‘slepe pege’ oz. vedenja, ki se jih sam niti ne zaveda, hkrati pa tudi vpogled v potrebe po usposabljanju na nivoju posameznika, skupine in oddelkov. Na podlagi analize se za posameznika, ki je bil ocenjevan, pripravi osebni razvojni načrt, ki mu omogoča samostojno nadgrajevati svoje vodstvene veščine.

VIRI:

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media