Pilotne izvedbe TRIADE 2.0

Eden ključnih korakov projekta TRIADE 2.0 je bil preveriti, če ustvarjeni rezultati izpolnjujejo pričakovanja naših ciljnih skupin. Prva faza pilotnega testiranja je bila v Sloveniji izvedena februarja 2021. RIC Novo mesto je usposobil 16 odraslih izobraževalcev in strokovnjakov, ki so redno imeli neposredni stik s starajočimi se odraslimi z motnjami v duševnem razvoju (AAWID). 40-urni program usposabljanja je vključeval poučevanje udeležencev novih pristopov k
individualnemu zdravljenju ljudi za izboljšanje kakovosti življenja in kariernega razvoja. V okviru projekta so bile razvite posebne vsebine usposabljanja za učitelje/trenerje, povezane s staranjem in motnjami v razvoju, nekatere primarne vsebine usposabljanj za pilotno testiranje pa so bile:
Junija 2021 so imeli starajoči se odrasli z motnjami v duševnem razvoju priložnost sodelovati pri pilotnem testiranju platforme My New Ageing Me (MNAM), zlasti vaje za izboljšanje treh življenjskih razsežnosti: dobro počutje, socialno vključevanje in neodvisnost.
Usposabljanja je izvedlo 12 mentorjev, usposobljenih v prvi fazi pilotnega testiranja, ki so se udeleževali usposabljanja s pomočjo TRIADE 2.0 pristopov namenjenih individualnemu zdravljenju ljudi za izboljšanje kakovosti življenja in kariernega razvoja.
Na podlagi starosti, invalidnosti in potreb po izboljšanju vsakdanjega življenja je bilo izbranih 15 udeležencev. Najstarejša oseba, ki se je udeleževala usposabljanja je bila stara 76, najmlajša oseba pa 35 let. Vsi udeleženi imajo duševne motnje na različnih ravneh, nekateri so tudi telesno invalidni. Vaje je bilo potrebno prilagoditi glede na njihove sposobnosti razumevanja, razlaganja in komunikacije z uporabo pisnih materialov.
Pilotna testiranja so bila izvedena na različnih lokacijah, posamezno, v parih ali v manjših skupinah. Nekateri udeleženci usposabljanja so tudi udeleženci Varstvenega in delovnega centra, ki je javna socialna institucija (Varstveno Delovni Center), ki spodbuja druženje in pomoč pri socialnem vključevanju oseb s posebnimi potrebami. Druga organizacija, vključena v pilotno testiranje, je bilo podjetje Želva, namenjeno usposabljanju in zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami, katerega ustanovitelj je Sožitje - Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije.
Mentorjem je bilo naročeno, naj prilagodijo in izvajajo različne vaje z uporabo metodologije TRIADE 2.0, s katero so bili seznanjeni med njihovim usposabljanjem.
Cilj pilotnega testiranja je bil preizkus vaj, njihove vsebine, vpliva, strukture in uporabe rezultatov. Odzivi udeležencev so zelo obetavni za izkoriščanje projekta, velika večina povratnih informacij kaže visoko kakovost razvitega materiala. Vaje so bile razumljene kot informativne in vizualno privlačne za anketirance in znanje, pridobljeno po zaključku naloge, se lahko uporablja neposredno v resničnem življenju. Vaje so bile ovrednotene na podlagi individualnih intervjujev, udeleženci so navedli, da so predstavljene vsebine uporabne in da jim je sodelovanje z mentorji bilo všeč.
V okviru TRIADE 2.0 projekta je bilo razvitih 64 vaj, ki so se osredotočale na različna področja življenja.  Teme, ki so se za udeležence v Sloveniji izkazale za najbolj uporabne in zanimive, so vodenje proračuna, vodenje stikov z družino in prijatelji, optimizacija zdravja in zavedanje sprememb, povezanih s staranjem. Vaje so bile obogatene s predstavitvami, mnogi koncepti so bili pojasnjeni z uporabo avtentičnih zgodb ljudi, ki so predavanjem dodali vrednost. 
Za merjenje učinkovitosti je vsak mentor izpolnil sklop vprašalnikov, vključno z osnovnimi informacijami o udeležencih in posebnimi znanji pred in po izvedbi pilotnega testiranja.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media