Podaljšanje aktivnosti uspešnega projekta ET-struct

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je sodeloval na mednarodni zaključni konferenci projekta ET-struct na Dunaju. Na konferenci smo skupaj z LU Kočevje na primeru Centra vseživljenjskega učenja Dolenjska predstavili model sodelovanja med izobraževalci, politiko in gospodarstvom v naši regiji. Aktivni smo bili tudi na posvetu New Jobs – New Skills v organizaciji Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, kjer smo predstavili rezultate projekta in dejavnosti vseživljenjskega učenja v našem okolju.

Konference so se udeležili partnerji iz 7 srednjeevropskih držav, vodja programa Srednja Evropa in še mnogo drugih.

Glavni namen skupno 2,5 milijonov evrov vrednega projekta je izboljšati zaposlitveno situacijo v posameznih regijah tako, da bodočim in že zaposlenim ponudi nove izobraževalne možnosti za pridobitev znanj in veščin, ki jih regionalni trgi dela resnično potrebujejo.

Pri razvoju novih spletnih gradiv je bilo ključno, da smo izdelali izobraževalne programe, ki so temeljili na obsežni regionalni analizi, ki so jo projektni partnerji opravili v 10 regijah srednje Evrope. Na ravni celotnega partnerstva smo tako zbrali okrog 2000 vprašalnikov med podjetji in zaposlenimi, ki so v zadnjih treh letih zaključili srednjo ali višjo/visokošolsko izobrazbo. Med drugim smo jih prispevali tudi RIC Novo mesto in Ljudska univerza Kočevje, ki smo pripravili Regionalno analizo Jugovzhodne Slovenije, s katero smo prikazali realne potrebe in ponudbo na trgu dela.

Na podlagi analiz smo ugotovili, da v regiji primanjkuje predvsem osnovnih znanj iz podjetništva in inovativnega razmišljanja ter t.i. mehkih veščin oz. sposobnosti medosebne in medkulturne komunikacije. Tako smo v sodelovanju s partnerji iz Ljudske univerze Kočevje in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine pripravili 20-urno spletno gradivo na temo Podjetništva v uspešnih gospodarskih sektorjih. Pri razvoju gradiva sta sodelovala tudi Sonja Jakovljević iz Infotehne in mladi podjetnik Vladimir Balukčić, ki sta vsebino obogatila s praktičnimi nasveti. Pripravili smo tudi spletni gradivi s področja medkulturne komunikacije ter socialnega podjetništva in motivacijski video Borderless Opportunities.

Naročniki projekta, program Srednja Evropa, so s produkti in rezultati projekta tako zadovoljni, da so odobrili podaljšanje trajanja projekta do konca marca 2013. V tem času bomo izvedli še dve regionalni delavnici, s katerima bomo poskušali še bolj povezati področja gospodarstva, izobraževanja in regionalne politike.

Projekt ET-struct poteka v okviru programa Srednja Evropa, katerega delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Informacije in kontakt

Metod Pavšelj in Meta Gašperšič
07 393 45 50, 031 305 750
metod.pavselj@ric-nm.si
, meta.gaspersic@ric-nm.si
Spletna stran projekta: www.etstruct.eu, www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/et-struct

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media