Predstavitev pomena neformalno pridobljenih znanj v podjetjih

Danes uspešna podjetja ugotavljajo, da je ključni dejavnik njihovega razvoja ravno znanje zaposlenih, pa naj bodo ta povezana z opravljanjem trenutnega dela ali pa tudi ne. Širina in pestrost znanj posameznika postaja pomembna valuta vsakega posameznika.

Zato smo v spomladanskih mesecih v dogovoru z delodajalci v sklopu projekta UVNPZ obiskali štiri podjetja (Adria Mobil, d.o.o., TPV, d.d., Dana Mirna, d.o.o in SEP Mokronog) in zainteresiranim zaposlenim predstavili širši pomen projekta UVNPZ ter pomen neformalno pridobljenih znanj za vse, ki želijo narediti spremembo na področju svoje izobrazbe, kariernega razvoja ali osebnostne rasti.

Med zaposlenimi se je izkazoval velik interes pri pridobivanju informacij o možnostih pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter ponovni vključitvi v formalno izobraževanje. Med predstavitvami so zaposleni glasno razmišljali o premajhnem zavedanju lastnih znanj in razbijali predsodke o nezmožnosti učenja odraslih oseb. Številni med njimi so v razgovoru našli idejo za krepitev svoje konkurenčne prednosti.

Več informacij:

Tea Sulič
07 393 45 52
031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media