Predstavitev projekta SRAP na Regijski konferenci o preprečevanju škodljive rabe alkohola

14. junija 2012 je v Novem mestu potekala Regijska konferenca o preprečevanju škodljive rabe alkohola. Konferenco je organiziral Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, udeležili pa so se je predstavniki Ministrstva za zdravje, župan Mestne občine Novo mesto, predstavniki Inštituta za varovanje zdravja ter institucije in društva v regiji, ki se ukvarjajo s težavami glede preprečevanja škodljive rabe alkohola. Na konferenci je Tea Sulič iz RIC-a Novo mesto predstavila delo na projektu SRAP.

Na konferenci je bila predstavljena alkoholna problematika v Sloveniji in podatki o škodljivi rabi alkohola v sami regiji. Registrirana poraba čistega alkohola na odraslega prebivalca,  starega 15 let in več, je v Sloveniji 10,5 l na leto, kar Slovenijo uvršča na 5. mesto med državami EU (2009). Ocenjena neregistrirana poraba čistega alkohola pa znaša še dodatnih 4-5 l na prebivalca, starejšega od 15 let (WHO 2005). Po stopnji umrljivosti zaradi ciroze jeter je Slovenija na 3. mestu med državami EU. V regiji je raba alkohola izredno visoka, kar dokazujejo rezultati v raziskavi ESPAD (2003, 2007, 2011) in CINDI (Raziskava o tveganih vedenjih in nekaterih zdravstvenih stanjih odraslih prebivalcev 2001, 2004, 2008). Raziskava ESPAD je pokazala, da med dijaki v regiji prevladuje uživanje vina, kar nas loči od ostalih dijakov v Sloveniji. Več kot polovica anketiranih dijakov je priznala, da je že bila opita, povečuje se še delež tistih dijakov, ki po alkoholu posegajo zelo mladi.

Predstavnica Inštituta za varovanje zdravja RS je predstavila spletno stran MOSA - Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola, ki na svojih interaktivnih spletnih straneh na pregleden, dinamičen, jasen in lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju. Na konferenci je sklenjen dogovor, da se bo na spletnih straneh MOSA kot akter predstavil tudi projekt SRAP (možnost ogleda na www.infomosa.si).

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media