Predstavitev projekta UVNPZ na 2. regijskem Festivalu zaTE

V RIC-u Novo mesto smo je odločili, da bomo 2. regijski Festival zaTE, kot največji izobraževalno zaposlitveni dogodek v JV regiji izvedli v soorganizaciji z Zavodom za zaposlovanje, OS Novo mesto. Osrednja tema letošnjega festivala je bila povezana s večanjem pomena neformalnih znanj v današnjem času in prostoru.

Tako smo v torek, 5 marca 2013, za širšo strokovno javnost s področja izobraževanja, zaposlovanja in kadrovanja uspešno izvedli strokovni dogodek z naslovom »Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih«. Na strokovnem dogodku so udeleženci ugotavljali, kolikšen je v slovenskem prostoru pomen neformalnega znanja, si ogledati primere dobrih praks posameznih organizacij in podjetij, ugotavljali pomen razvoja ključnih kompetenc ter ugotavljali uporabo orodij, ki so izobraževalcem in podjetjem danes na voljo, da bi lahko kar najbolj evidentirali neformalno znanje in posledično vplivali na razvoj ključnih in poklicnih kompetenc posameznika. Povabilu k aktivni udeležbi na strokovnem dogodku so se odzvale pomembne organizacije in podjetja s cele Slovenije: Andragoški center Slovenije, Zavod za zaposlovanje, OS Novo mesto, Adria – Mobil, d.o.o., TPV, d.d., Steklarna Hrastnik, d.o.o., podjetje Verus, d.o.o. iz Maribora, podjetje BB svetovanje, družba za poslovne storitve d.o.o. iz Ljubljane, Zavod Nefiks, ZIK Črnomelj, Center Rast iz Hrvatinov ter RIC Novo mesto.

RIC Novo mesto je na strokovnem dogodku predstavil javnosti projekt » Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od leta 2012 do 2014«, na katerega je bil izbran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport kot eden izmed 15 izobraževalnih organizacij.

Predstavitev možnosti brezplačne vključitve vseh odraslih oseb v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalnih znanj pa je bila izvedena tudi v vseh naslednjih dnevih festivala (6. - 8. marca 2013). Skozi predstavitve z naslovi: »Vrednotenje neformalnih znanj – možnost poklicne in zaposlitvene rehabilitacije invalidov«, »Z neformalnimi znanji do (samo)zaposlitve v kmetijstvu«, »Po stopničkah moje kariernosti«, »Kako narediti lasten portfolio«, »Kako zberem in preverim svoje neformalno znanje«, smo uresničili pomemben cilj projekta UVNPZ in to je, promocija ugotavljanja in vrednotenja neformalnih znanj za  različne ciljne skupine odraslih. Glede na število udeležencev na posameznih dogodkih, smo na RIC-u Novo mesto izredno zadovoljni.

Kontakt:

Tea Sulič
07 393 45 52, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media