Pripravljamo izvedbeni inkluzivni digitalni ter podjetniški material z uporabnimi viri in orodji

V projektni skupini ENTRE4ALL pripravljamo izvedbeni inkluzivni digitalni ter podjetniški material z uporabnimi viri in orodji, ki bo podpiral izobraževalce odraslih s posebnimi potrebami pri njihovem usmerjanju za nadgradnjo praks in metod pri svetovalnem delu z namenom vključevanja teh oseb na trg dela v smislu socialnega podjetništva, partnerstva, socialnih podjetij ali drugih iniciativ.

Gradivo se bo uporabljalo tako v partnerskih organizacijah projekta, stremimo pa k temu, da bo v pomoč tudi preostalim organizacijam izobraževanja odraslih lokalnih skupnosti, podjetjem, ustanovam in strokovnjakom, svetovalcem izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami.    

V projektni skupini ENTRE4ALL smo tako že izvedli raziskavo med osebami s posebnimi potrebami, izobraževalci in strokovnjaki, socialnimi delavci,  ter organizacijami izobraževanja odraslih. Raziskava je vključevala predvsem vprašanja o odnosu in zanimanju za socialno podjetništvo, trenutnih kompetencah na področju podjetniških, digitalnih in finančnih veščin, pa tudi želji in potrebi v zvezi z gradivom za usposabljanje za potencialne socialne podjetnike.

Na podlagi rezultatov trenutno pripravljamo in razvijamo kompetenčni okvir, razdeljen v različne module, ki so bili izbrani na podlagi ugotovitev raziskave oz. lestvice pomembnosti znanj, spretnosti in kompetenc za doseganje projektnih ciljev. Moduli, kot so podjetniške kompetence, digitalne spretnosti, finančne spretnosti ter socialne spretnosti bodo udeležencem zagotavljali splošno znanje, veščine in kompetence, prav tako pa tudi znanja, veščine in kompetence za prav določeno podjetniško področje, kot so podjetništvo na socialnem področju, podjetništvo na področju umetnosti in kulture, podjetništvo na področju zdravstvenih storitev, okoljsko podjetništvo, podjetništvo v izobraževanju, podjetništvo v turizmu ter trgovinsko podjetništvo.

 

Več o projektu samem in o projektnih novicah si lahko preberete na spletni strani ali FB projekta.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media