Priročnik za strokovnjake in druge osebe, ki delajo s starajočimi osebami v duševnem razvoju v zaključni fazi

V kratkem bomo objavili priročnik  za strokovnjake in druge osebe, ki delajo s starajočimi osebami v duševnem razvoju, ki smo ga razvili v okviru projekta TRIADE II. Namen priročnika je dvig kvalitete življenja starajočih se oseb z motnjami v duševnem razvoju.

Priročnik obsega 4 glavne teme s področja dviga kvalitete življenja AAWID:

  • proces staranja ter vpliv staranja na kakovost življenja,
  • AAWID, značilnosti, kvaliteta življenja,
  • metodologija dela s starajoči starši s motnjami v duševnem razvoju,
  • platforma projekta v podporo strokovnim delavcem ter vsem, ki se v procesu dela z AWWID srečujejo z njimi.

Glavna vloga RIC-a Novo mesto pri razvoju priročnika je bila v razvoju podpornih pedagoških gradiv in metodologije vrednotenja pridobljenih kompetenc. Pedagoški viri so namenjeni izvajalcem usposabljanja za dvig kvalitete življenja starajočih se oseb z motnjami v duševnem razvoju. Program predvideva 20 urno usposabljanje ter dopušča prilagoditve glede na potrebe ciljne skupine (oz. udeležencev usposabljanja). Pedagoški viri obsegajo cilje usposabljanja za vsako temo, sistematičen popis kompetenc posamezne teme ter kompleksno metodologijo vrednotenja pridobljenih kompetenc (teoretično in praktično preverjanje).

Priročnik in pedagoški viri so podlaga za izpeljavo pilotnega usposabljanja.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media