Priseljenci "zaživeli v RIC-u"

V projektu SNIO smo v programu Zaživimo v novi državi s skupino udeležencev, priseljencev iz različnih držav, osvajali slovenščino, izpopolnjevali funkcionalno pismenost v povezavi z domačim krajem ter odkrivali Slovenijo. V skupini je bilo 18 udeležencev, ki so bolj ali manj vztrajno prihajali na srečanja, 15 pa si jih je prislužilo potrdilo o uspešni udeležbi v programu. Bosna in Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Ukrajina, Filipini, Indonezija, pa tudi ZDA so dežele, iz katerih so prišli udeleženci, moški in ženske, mlajši in tudi starejši. Pestra zasedba, ki je prispevala k dinamiki v komunikaciji ter medsebojnih odnosih in sodelovanju.

Pogovor, predavanje in predstavitve, reševanje različnih nalog, uporaba svetovnega spleta, e-gradiv ter drugih poti do informacij in pomoči pri vključevanju v novo okolje so bile metode dela v skupini. Izpostavili smo tudi pomen načrtovanja kariere, izobraževanje in iskanje zaposlitve. Končna evalvacija ob podelitvi potrdil je pokazala, da so bili udeleženci zadovoljni s programom. V skupini so se dobro počutili, prav tako pa si zaslužijo pohvalo za svojo aktivno udeležbo ter visoko motivacijo pri delu in učenju.

Več informacij o programu:

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 746 001
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media