Problematična uporaba tehnologije – poudarek na starših in družini

Avtorica: Dr. Daria J. Kuss, Univerza Nottingham Trent

Problematična uporaba tehnologije je problem, ki ne vpliva le na uporabnika, temveč tudi na njegovo neposredno socialno okolje. Za mladostnike so njihovi starši prvi naslov – starši usmerjajo mladostnika, ga podpirajo v razvojnih fazah k zrelosti in zagotavljajo varen prostor za raziskovanje identitete. Posledično je, ko pride do težav z mladostnikom, ki pretirano uporablja tehnologijo, vpletenost staršev in družinskega sistema (vključno s tetami, strici, starimi starši, ter seveda brati, sestrami in drugimi) ključnega pomena za uspeh vsake zunanje podpore, ki je morda na voljo in ponujena. Pogosto so najprej starši, najpogosteje mati, tisti ki ugotovijo, da bi lahko prišlo do težave pri prekomerni uporabi tehnologije. V skladu s tem so lahko starši prva kontaktna točka pri preučitvi načinov za obravnavo problematične uporabe tehnologije v adolescenci.

V sedanjih časih so mladi starši pogosto tudi sami navdušeni uporabniki tehnologije, ki redno uporabljajo svoje pametne telefone in ure ter druge različne tehnološke naprave. Uporaba tehnologije je postala del vsakdanjika, pri čemer jo lahko nekateri štejejo kot 'kulturo gospodinjstva'. Povezovanje med vedenjem, ki ga je mogoče obravnavati kot 'normalno' in obnašanjem, opredeljenim kot problematično, je težko, tudi za usposobljene psihoterapevte. Ko pride do okvare v vsakodnevnih domenah življenja in traja daljše časovno obdobje, se lahko zahteva podpora, da se vedenja ne kažejo v možnih vzorcih zasvojenosti. Zato je treba starše podpreti, da zaščitijo in pomagajo svojim otrokom pri spodbujanju zdrave in pametne uporabe tehnologije ter delujejo kot vzorniki, hkrati pa razvijajo strategije, kako opaziti problematično uporabo ter kako se z njo soočiti.

Projekt Erasmus+ sodelovanja za inovacije in izmenjavo dobrih praks STEPin želi podpreti starše pri soočanju s prekomerno uporabo tehnologije in spletnimi navadami njihovih otrok. Ključni cilj je preprečiti, da bi se težave pojavljale, medtem ko so sodelujoči partnerji v postopku oblikovanja intervencijskega programa, ki bo pri uporabi tehnologije pri mladostnikih koristil tako otrokom in mladostnikom kot tudi njihovim staršem in družinam. Staršem bodo zagotovljeni ciljno usmerjeni programi za usposabljanje na podlagi kompetenčnega okvira, ki temelji na dokazih, razvitega pri mednarodnem sodelovanju.

Hkrati je individualnost ključna razvojna naloga za mladostnike. To pomeni, da čeprav starši podpirajo in so potrebni kot socialni svetovalci za mladostnike, imajo dovolj prostega časa od starševskega spremljanja in interakcij, kar jim omogoča oblikovanje samostojnosti in samozadostnosti. Razvit projekt STEPin bo podpiral starše pri usmerjanju svojih otrok pri vprašanjih povezanih s tehnologijo v kontekstu potencialno zahtevnih razvojnih stopenj in razvijanjem številnih modulov znotraj razvitega okvirja. V okviru bistvenega znanja in ozaveščenosti bodo obravnavane prednosti uporabe interneta, vključno s socialno povezanostjo, raziskovanjem identitete in uporabo interneta kot ustvarjalno priložnost. Tveganja uporabe interneta bodo obravnavana s poudarkom na duševnem zdravju in sorodnih vprašanjih, kot so tesnoba, depresija, stres, odvisnost, težave s telesno samopodobo ter kibernetska varnost. Dejavniki tveganja za problematično uporabo interneta bodo usmerjeni v osebnost, zunanje stresorje in pritisk vrstnikov. Poleg tega bodo vključene tudi spretnosti in kompetence, kot so spodbujanje odprte in zdrave komunikacije z aktivnim poslušanjem ter reševanje konfliktov in obvladovanje jeze. Nazadnje bodo opisani mehanizmi obvladovanja, vključno z razlikovanjem med funkcionalnimi in nefunkcionalnimi mehanizmi obvladovanja (eno od tega je pretirana uporaba tehnologije), in upoštevane bodo vedenjske alternative. Namen projekta STEPin je podpreti starše in družine pri podpori svojim otrokom pri spodbujanju zdrave in pametne uporabe tehnologije ter preprečevanju razvoja težav kot posledic problematične uporabe tehnologije.

Več o projektu na https://stepin-project.eu/

Viri:

  • Kuss, D. J., & Pontes, H. M. (2019). Internet addiction. Evidence-based practice in psychotherapy. Hogrefe.
  • Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2015). Internet addiction in psychotherapy. Palgrave Pivot (ISBN: 9781137465061).

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media