Programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene

V obdobju 2018 do 2022 bodo na 86ih šolah po Sloveniji izvajali programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Programi se bodo izvajali na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije. V projekt bodo lahko vključili najmanj 17.640 zaposlenih, ki se bodo lahko izobraževali in usposabljali na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media