Projekt SoftSkills4EU že v fazi pilotnega testiranja

Eden izmed glavnih projektnih ciljev je razviti podporo evropskemu orodju Europass, natančneje razviti evropski potni list mehkih veščin z integriranimi odprtimi značkami (OpenBadge), ki sledijo standardu drugih podpornih Europass orodij. Poleg tega bomo v okviru projekta SoftSkills4EU usposobili 15 kariernih svetovalcev, ti. SoftSkills mentorjev, ki bodo uporabljali e-orodja in podeljevali OpenBadges značke.

Omenjeno e-orodje bo iskalcem zaposlitve in preostalim zainteresiranim uporabnikom (iskalci zaposlitve, migranti, izobraževalci odraslih, karierni svetovalci) omogočilo olajšano prepoznavanje ter vrednotenje lastnih mehkih veščin ter jim ponujalo dodatno vzpodbudo za krepitev kompetenc. Hkrati pa bo e-orodje uporabno tudi za delodajalce, saj bodo z njegovo pomočjo lahko učinkoviteje in lažje prepoznavali mehke veščine zaposlenih ter posledično učinkoviteje razporejali ljudi na delovna mesta ter iskali ustrezen kader.

V okviru projekta smo že pripravili platformo, ki različnim ciljnim skupinam ponuja možnost pridobitve elektronskih značk  s sistemom za ugotavljanje kompetenc OpenBadge.  Z veseljem se lahko pohvalimo, da je omenjena platforma trenutno že v obdobju pilotnega testiranja, vključuje pa kar pet interaktivnih modulov, in sicer gre za družbene veščine, osebne spretnosti, organizacijske veščine, sodelovalne veščine ter spretnosti ustvarjalnega razmišljanja.

Omenjene veščine so v module vključene na podlagi rezultatov, ki smo jih projektni partnerji pridobili s pomočjo dveh različnih anket, ki smo ju izvajali septembra 2019. Želeli smo namreč razumeti in prepoznati potrebnost mehkih veščin med iskalci zaposlitve, delodajalci in kadrovskimi izdelki. Faza pilotnega testiranja je za projekt izrednega pomena, saj bomo lahko gradivo in sistem podeljevanja značk na podlagi pridobljenih povratnih informacij izboljšali.

Več informacij o projektu lahko preberete na spletni ali Facebook strani projekta. 

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media