Projekt VGC Skupaj se konec septembra izteka

Po skoraj petletnem obdobju se delovanje Večgeneracijskega centra Skupaj formalno zaključi 30. septembra. V začetku leta 2017 smo uspešno zaorali ledino na tem področju in z veliko truda, premišljenega načrtovanja in s spretno organizacijo ponujali različne izobraževalne in podporne vsebine, možnost druženja in svetovanja, številne dogodke in srečanja za občane, uporabnike in druge udeležence iz občin JV regije.

V zaključni evalvaciji projekta, ki smo jo izvedli junija letos, so nam udeleženci in izvajalci, pa tudi partnerji projekta sporočili pohvalne in spodbudne besede o preteklih izkušnjah in željah o nadaljevanju takšne oblike sodelovanja, ki je za vse vključene zelo pozitivna, dobrodošla in koristna.

Nekaj poudarkov iz odgovorov vprašanih v evalvaciji:

» Sodelovanje je bilo zelo uspešno, saj smo zaradi projekta VGC izboljšali kvaliteto življenja oseb z intelektualno oviranostjo, ki živijo v našem zavodu. Približali smo se njihovim željam in potrebam. Pohvalila bi angažiranost organizatorjev in izvajalcev projekta in dobro promocijo …«

»Pobude in predlogi tako vsebinski kot organizacijski so podani v medsebojni komunikaciji sproti, tako da se ti prilagajajo glede na predhodne izkušnje in želje uporabnikov / udeležencev posameznih aktivnosti …«

» Aktivnosti na daljavo so bile v danih okoliščinah izvedene profesionalno in v skladu s pričakovanji. Upam, da bo projekt deloval tudi v prihodnosti. Posebej bi pohvalila raznolikost vsebin in izvajalcev, saj so bile delavnice namenjene številnim interesnim skupinam vseh generacij.«

» Posebej bi pohvalila, da v času epidemije projekt ni zastal, ampak se je prilagodil situaciji.«

» Posebej pohvalim prijaznost, nudenje podpore, motiviranje, aktivnost ter neumorno kontaktiranje, kar nam je pomagalo, da smo izvajali dejavnosti. Menim, da ste izvajalci tudi pri delu na daljavo pokazali strokovnost, motiviranost in učinkovitost ter visoko prizadevnost.«

» Vsekakor bi bilo nadaljevanje izvajanja projekta dobrodošlo. Velika škoda bo, če se vzpostavljene povezave med vodji projekta, izvajalci in ciljnimi uporabniki, koristniki aktivnosti ne bodo nadaljevale. Predlagam, da se VGC skuša "ohraniti pri življenju" na prilagojen način (npr. aktivnosti 1-2 krat mesečno na stalne termine, počitniške delavnice za otroke, učna pomoč s prostovoljci ...).«

» Posebej bi pohvalili odzivnost, strokovnost in prijaznost organizatorjev in izvajalcev projekta. S svojimi inovativnimi in pestrimi vsebinami delavnic, so našim uporabnikom predstavili nove ideje za ustvarjanje. Tovrstnega sodelovanja bi si želeli tudi v prihodnje.«

Za jesenski september smo pripravili naslednje vsebine: ustvarjalne delavnice trajnostnega razvoja in recikliranja, delavnice sproščanja in osebnostne rasti, kuharske in delavnice ročnih spretnosti, aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, računalniške, družabne in razne učne delavnice. Namenjene so vsem generacijam in različnim ciljnim skupinam. 

Po izteku projekta bomo še vedno, vsaj občasno prisotni na vseh lokacijah, kjer bomo skupaj z lokalno skupnostjo ponudili nekatere aktivnosti in delavnice v dogovoru z zainteresiranimi udeleženci. Vsekakor pa bomo veseli, če bo projekt dobil svoje nadaljevanje v razpisu MDDSZ (Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti) za pridobitev finančnih sredstev iz ESS (Evropski socialni sklad) v novi finančni perspektivi.

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media