Promocija Kariernega centra za mlade in povezovanje z deležniki v okolju

Letošnji februar smo namenili promociji Kariernega centra za mlade in povezovanju z deležniki v okolju. Udeležili smo se zaključne regijske konference Z mladinskim delom proti brezposelnosti mladih – Fair employment, ki ga je organiziralo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (11.2.2021). Skupna ugotovitev udeležencev je bila, da v regiji poteka veliko različnih aktivnosti za opolnomočenje mladih pri načrtovanju kariere , vendar je potreben za mladino izvesti skupinski pristop k večji prepoznavnosti priložnosti za spoznavanje lastnih kapacitet za bodoči poklic.

V februarju pa je bila s strani MO Novo mesto oblikovana tudi fokusna skupina za pripravo Strategije za mladino 2021 – 2030 v MO Novo mesto. Vključeni smo bila v delovno skupino za področje izobraževanja. Izmenjane so bile informacije o delovanju trenutnih ukrepih na področju izobraževanja v MO Novo mesto ter rezultati raziskave na tem področju. Fokusna skupina je bila enotna: v MO Novo mesto se izkazuje potreba po močnem povezovanju vseh deležnikov, po oblikovanju informacijske točke, kjer bodo dostopne informacije o možnostih izobraževanja v občini, oblikovanje privlačnih programov, razpisov za mlade, s katerimi se bo povezalo gospodarstvo in izobraževanje. Enota kariernega centra za mlade v RIC Novo mesto je predlagala vzpostavitev vsakoletnega kariernega tabora za mlade, kjer bi se izmenjale informacije o izobraževalnih programih, možnostih izobraževanja, štipendiranja, opravljanja prakse, predstavitev delodajalcev ter delavnice krepitve kompetence načrtovanja kariere.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media