Promocijske aktivnosti in avgustovsko dogajanje v PUM-O

V mesecu avgustu smo se zaradi zmanjšanja števila udeležencev v skupini trudili pridobiti nove, zato smo izpeljali različne promocijske akcije. Cilj je bil informiranje o programu ter pridobivanje partnerjev pri širjenju informacij in iskanju potencialnih kandidatov. Usmerili smo se na srednje šole in svetovalne delavke, tudi nevladne organizacije, ki se srečujejo z mladimi. Razdeljevali smo letake in promocijski material, vzpostavili smo osebni stik, preko telefona in izkoristili elektronske medije. Trud in vloženi čas sta bila precejšnja, izplen pri vključevanju mladih v PUM-O pa je bil premalo številen.

Izbirne učne projekte so v avgustu zamenjale interesne dejavnosti ter individualno delo. Aktivnosti so potekale v manjših skupinah, izvajali smo razne delavnice, nudili učno pomoč in se posvečali bolj posamezniku, saj je bilo zaradi poletnih počitnic precej udeležencev tudi odsotnih. Navidezno zatišje je prekinila kaka dobra ali posebna novica. Med drugim je bilo nekaj uspešnih vpisov v šolo, opravljenih popravnih izpitov, tudi vest o pričakovanju naraščaja in pridobljena zaposlitev.

Še vedno vabimo k vpisu v PUM-O vse mlade med 15. in 26. letom, ki potrebujete podporo pri opravljanju učnih obveznosti, spodbudo pri iskanju zaposlitve ali pa samo priložnost za druženje in aktivno preživljanje dopoldanskega časa. Pokličite nas na številko 031 305 522 ali obiščite osebno v RIC-u Novo mesto, na Topliški cesti 2.

Spremljajte nas na FB PUM-O.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media