Prvi rezultati raziskave projekta e-RR kažejo na potrebo strokovnjakov po delovanju informacijske platforme

V jesenskih mesecih smo partnerji projekta na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju navezovali stike s pomembnimi političnimi odločevalci,strokovnjaki ter predstavniki romske skupnosti. S pomočjo vprašalnika, ki je nastal v projektu, smo pridobili popolnejšo sliko o potrebah le-teh po delovanju informacijske platforme ter smiselnosti njene uporabe za njihovo delo.

Že prvi rezultati razgovorov anketirancev kažejo, da se ti srečujejo z izrazitim pomanjkanjem kvalitetnih informacij, na osnovi katerih bi delo z romsko skupnostjo potekalo bolj kakovostno in transparentno. Sistematično urejena platforma, ki bi na enem mestu omogočala dostop tako do zakonodaje, pregleda dosežkov posameznih projektov kot tudi učinkovitih akcij, bi imela še dodatno vrednost, predvsem možnost mreženja vseh, ki se profesionalno ukvarjajo z romsko skupnostjo.

Skozi raziskavo smo tudi ugotavljali, kdo vse se na nacionalnem nivoju aktivneje ukvarja z življenjem romske skupnosti ter sestavili bazo ključnih pisnih in avdio virov, ki bodo predstavljali pomemben segment platforme.

Projektni partner iz Slovaške (Trnavska univerza) bo do decembra 2014 strnil nacionalna poročila partnerjev o raziskavi in oblikoval končno projektno poročilo, ki bo tudi objavljeno na spletni strani projekta.

Projektni partnerji si želimo, da bi nastala platforma postala prelomnica za vse, ki delate z romsko skupnostjo, še zlasti glede učinkovitosti dela, zato ponovno vabimo vse, da izpolnite naš elektronski vprašalnik in nam sporočite mnenja in potrebe, ki jih bomo pri delovanju platforme upoštevali. Predloge nam lahko posredujete na e-naslov err.project@ric-nm.si, anketni vprašalnik pa se nahaja na povezavi.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media