Prvo srečanje partnerjev na Dunaju

Dunaj, 26. - 28. 5. 2010

V okviru projekta ET-struct so se na tridnevnem srečanju na Dunaju zbrali predstavniki vseh 17 partnerjev iz Avstrije, Češke, Italije, Nemčije, Poljske, Slovenije in Ukrajine.

Splošni del srečanja je obsegal naslednje aktivnosti:

  • predstavitev in načrtovanje vseh projektnih aktivnosti ter obveznosti finančnega poročanja v programu Srednja Evropa;
  • kratka predstavitev vseh partnerjev, njihovih regij in organizacij;
  • podrobna predstavitev drugega paketa projektnih dejavnosti, ki obsega komunikacijo, diseminacijo in skrb za promocijske aktivnosti v projektu;
  • predstavitev in ovrednotenje že dokončanih začetnih aktivnosti, kot so postavitev spletne strani projekta (http://www.etstruct.eu), oblikovanje logotipa ter izdelava projektne brošure;
  • dogovor o nadaljnji nadgradnji spletne strani za lažjo in hitrejšo komunikacijo med partnerji;
  • predstavitev vseh delovnih paketov in načrtovanje nadaljnjega dela.

Predstavniki partnerjev so se v četrtek, 27. 5. 2010, sestali na sestanku strateškega usmerjevalnega odbora, kjer so določili stalne člane in pripravili predlog pravilnika o delovanju odbora. Strateški odbor bo deloval kot organ odločanja v vseh ključnih zadevah projekta in se bo sestajal redno, vsakih šest mesecev.

Vzporedno s srečanjem strateškega usmerjevalnega odbora je potekal tudi sestanek strokovnjakov s področja zaposlovanja, izobraževanja in kompetenc za tretji delovni paket, imenovan "ET-Inventory", ki predstavlja referenčni okvir za vse nadaljnje aktivnosti in glavne rezultate projekta ET-struct. V okviru regionalnega poročila in kataloga kompetenc se tretji delovni paket osredotoča na vrsto osebnih, poklicnih, jezikovnih in socialnih znanj in kompetenc, ki so potrebne za uspešno poklicno pot.

Projekt se opira na pobudo Evropske komisije in držav članic EU z naslovom „Nova znanja za nova delovna mesta", ki želi državam pomagati pri izboljšanju in prilagoditvi izobraževalnih programov in programov usposabljanja tako, da bodo delavcem omogočila pridobiti potrebna znanja.

Na srečanju strokovnjakov so udeleženci opravili evaluacijo predloga regionalne raziskave o stanju izobraževalne ponudbe in povpraševanja v posameznih regijah. V ta namen so strokovnjaki oblikovali tudi vprašalnike, namenjene zainteresirani javnosti, za določanje potreb po izobraževalnih programih ter ugotavljanju dosedanjega zadovoljska s ponudbo izobraževanja.

Zadnji dan srečanja partnerjev, 28. 5. 2010, smo zaključili z uradnim začetkom projekta in transnacionalno tiskovno konferenco v Hiši Evropske unije na Dunaju, ki so se je udeležili ugledni gostje iz področij izobraževanja in usposabljanja, gospodarstva ter politike.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media