Razgibane in koristne vsebine za mlade v PUM-O

Projektno učenje mlajših odraslih se je s skupino 18 udeležencev začelo 1. junija 2016. Trenutno je vključenih 20 mladih, do konca junija pa smo realizirali 140 ur organiziranega skupinskega dela z udeleženci.

Aktivnosti, ki smo se jim posvetili, so bile raznovrstne, usmerjene k različnim ciljem in vsebinam. Te so bile: komunikacija in skupinska dinamika, karierno načrtovanje in osebni cilj, podjetniške ideje in zaposlitvene priložnosti, prepoznavanje interesov in razvoj ustvarjalnosti, poznavanje naravnega in družbenega okolja, življenjske zgodbe in samoopazovanje, šport, sprostitev in zdravje, splošna razgledanost in osebna rast ter uporabna znanja za življenje. Izbirni učni projekt, ki smo ga zastavili kot projektno delo z udeleženci, ima delovni naslov »Kajina zgodba«. Udeleženci so se posvečali tudi osebnim učnim projektom: učenje in opravljanje šolskih obveznosti, razvoj interesnih področij, iskanje priložnosti za lastno dejavnost, pisanje vlog za zaposlitev, priprava in opravljanje razgovorov z delodajalci.

Mentorice sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, ki nam pomaga pri vključevanju mladih brezposelnih in iskalcev zaposlitve v program. Tudi poleti ne bomo počivali, saj program neprekinjeno poteka tudi julija in avgusta.

Spremljajte nas na FB PUM-O.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media