Razpis za "Štipendije za deficitarne poklice"

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).
POMEMBNE INFORMACIJE:
- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;
- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino plačila dohodnine;
- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.
Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 26. 1. 2017 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis).

Vloga in dodatne informacije so dostopne na povezavi.

Rok prijave: od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017.

Informacije

Ana Marija Blažič
07 393 45 55, 031 746 002
ana.marija.blazic@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media