Razvoj učnih gradiv

Partnerji projekta intenzivno delamo na izdelavi izobraževalnih gradiv, ki bodo osebam s posebnimi potrebami omogočila samostojni vstop na trg dela na področju socialnega podjetništva.

Razvijamo 4 osnovne module za področja podjetništva, digitalnih kompetenc, finančnih kompetenc in socialnih veščin, ki bodo osebam s posebnimi potrebami v oporo in pomoč na njihov novi podjetniški poti. Gradiva razvijamo na podlagi pridobljenih informacij tako s strani izobraževalcev kot potencialnih udeležencev, zbranih s pomočjo ankete izvedene v vseh partnerskih državah.

Vsak od modulov bo vseboval navodila, gradiva in vaje, ki bodo objavljeni tudi na učni platformi projekta.

Učna platforma bo omogočala udeležencem pridobitev digitalnih značk, katere bodo lahko uporabljali za elektronsko dokazovanje usvojenega znanja in veščin, na treh ravneh – osnovni (bronasta značka), višji (srebrna značka)  in napredni ravni (zlata značka).

Za dodatna znanja bomo pripravili tudi dodatne, izbirne module na področjih sociale, umetnosti in kulture, zdravstva, podjetništva, izobraževanja, trgovine in turizma, ki bodo podprti s kratkimi izobraževalnimi animiranimi filmi, in bodo udeležencem in njihovim izobraževalcem ali mentorjem omogočila dodatno podporo pri usposabljanju in izobraževanju.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media