RIC Novo mesto je začel z novim projektom: SoftSkills4EU (Promote your Soft Skills with Open Badges).

Dveletni projekt vodi RIC Novo mesto, sodelujemo pa s 4 partnerji iz Hrvaške, Italije, Nizozemske in Cipra. Kot pove že ime, gre za razvijanje, preverjanje in dokazovanje mehkih veščin.

Kako dokazati te kompetence?

Skupaj s partnerji pripravljamo platformo, ki bo dala iskalcem zaposlitve priložnost pridobiti elektronsko značko s sistemom Open Badge za ugotavljanje kompetenc. Platforma bo uporabna predvsem za štiri ciljne skupine:

  • iskalce zaposlitve,
  • migrante,
  • delodajalce,
  • izobraževalce odraslih, karierne svetovalce.

 

Eden od glavnih ciljev projekta je podpora evropskemu orodju Europass, in sicer razviti evropski potni list mehkih veščin z integriranimi elektronskimi značkami (Open Badges, v skladu s standardi drugih podpornih orodij Europass). Za uporabo e-orodja in podeljevanje značk Open Badges bomo usposobili 15 kariernih svetovalcev (Soft Skills mentorjev).

Uporaba tega e-orodja bo iskalcem zaposlitve (ter drugim zainteresiranim) omogočila lažje ugotavljanje in vrednotenje lastnih mehkih veščin ter jih spodbudila h krepitvi kompetenc. Uporabno pa bo tudi za delodajalce. Lažje bodo prepoznavali mehke veščine kandidatov za zaposlitev in zaposlenih ter jih učinkoviteje razporejali na delovna mesta.

Projekt poteka od 1. oktobra in bo trajal do 30. septembra 2020. Prvo srečanje partnerjev projekta New Europass je bilo 23. in 24. oktobra v Sloveniji.

Projekt poteka od 1. oktobra in bo trajal do 30. septembra 2020. Prvo srečanje partnerjev projekta New Europass je bilo 23. in 24. oktobra v Sloveniji.

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media