RIC Novo mesto sodeluje v novem mednarodnem projektu TRIADE 2.0

Projekt TRIADE 2.0 se ukvarja z izzivom izboljšanja socialnega vključevanja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (AAWID - Ageing Adults With Intellectual Disabilities).

Glavni cilji, ki jih želimo doseči skupaj z devetimi partnerji iz 5-ih različnih držav (Španije, Belgije, Italije, Bolgarije in Slovenije) so:

  • Razviti specifične učne vsebine usposabljanja na temo staranja in motenj v duševnem razvoju, prilagojene učnemu potencialu AAWID in orodja za usposabljanje izobraževalcev AAWID.
  • Razviti spletno platformo (MNAM) za usposabljanje AAWID.
  • Izboljšati socialne spretnosti in znanje o zdravem staranju 150 AAWID.
  • Izboljšati znanje in veščine o staranju in invalidnosti 40 izobraževalcev AAWID.

Projekt se je pričel oktobra 2018 in se zaključi marca 2021. Poteka znotraj programa Erasmus + K2 STRATEŠKA PARTNERSTVA. 

Več o projektu v prvem projektnem glasilu v spodnjem dokumentu. 

Dokumenti

NEWSLETTER.pdf

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media