S prostovoljstvom v SS NM v korist sebe in družbe za boljši jutri

V času nenehnih družbenih sprememb tudi prostovoljstvo omogoča povezovanje, prispeva k večji solidarnosti in spodbuja aktivno prebivalstvo. Družba se vse bolj zaveda, da se na takšen način nudi podporo ranljivim skupinam ljudi, dolgotrajno brezposelnim, osebam, ki živijo na robu družbe in združuje mlade v gradnji bolj vključujoče se družbe. Predvsem mladi v okviru aktivne porabe prostega časa opravljajo prostovoljsko delo na različnih področjih in izboljšujejo kakovost življenja v družbi, ne da bi zahtevali plačilo, temveč zgolj z željo pomoči drugim. Prostovoljske aktivacije so prenosljive tako v profesionalno kot osebno sfero življenja in s tem dvignejo raven kakovosti življenja posameznikov. Gre za področje izmenjave informacij, uveljavljanja skupnih interesov, prenosa znanj in izkušenj, tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni.

Skozi prostovoljstvo se osebe predstavijo trgu dela, saj sodelujejo z različnimi ljudmi, prostovoljnim organizacijam in organizacijam, ki omogočajo prostovoljno delo. Institucija jim kot takšna lahko nudi ustrezno podporo, spodbudo in ovrednoti njihov razvoj pri pridobivanju novih veščin. Posamezniki si odpirajo možnosti za pridobitev številnih novih znanj in zunanjih stikov. Prostovoljci vestno opravljajo svoje delo in prevzemajo del odgovornosti ter ne nazadnje s prostovoljstvom prispevajo tudi h kvaliteti življenja v skupnosti in se vanjo participirajo. Ravno o tem pripoveduje naš dolgoletni dejaven prostovoljec Svetovalnega središča Novo mesto Jože Pirh.

Spomnil se je svojih začetkov. »Ob rojstvu so mi dali diagnozo cerebralno paralizo. Pri osmih letih sem shodil, od takrat pa sem imel 19 operacij. Po končani Osnovni šoli Dragotin Kette, šoli za otroke s posebnimi potrebami, sem se vpisal v Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik), program Monter elektronskih sklopov. V veliko pomoč so mi bili družinski člani in Varstveno delovni center Novo mesto. Po devetih letih bivanja v zavodu sem samostojno zapustil VDC. Letos bo že pet 5 let odkar živim samostojno v svojem stanovanju,« je povedal. Jože je tudi dobitnik priznanj ACS za promocijo učenja in znanja 2011.

»Z željo sodelovanja v skupnih projektih Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, sem se že nekaj let nazaj odločil za prostovoljno delo v Svetovalnem središču Novo mesto. Zakaj? Ker so mi v življenju veliko pomagali drugi, zato sem se tudi sam čutil dolžnega, da kaj koristnega storim za okolico. Po operacijah sem se popolnoma posvetil delu z računalnikom in spletnim socialnim omrežjem, zato smo se dogovorili v središču, da jim pomagam pri urejanju spletnih novic in objavah. V Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto sem si pridobil številna nova znanja in kompetence ravno v okviru svojega prostovoljnega udejstvovanja. Slednje bi moral probati prav vsak. Biti prostovoljec je zame tudi odgovornost, da pripomorem k boljši družbi,«, je še dodal.

Sedaj mu svetovalke v Svetovalnem središču Novo mesto pomagamo na poti k izpolnitvi novih ciljev. Poiskali smo nove stične točke in poti, da bi mu dali dodano vrednost, to je, pomaga nam pri urejanju socialnih omrežjih Svetovalnega središča Novo mesto in pri največjem kariernem dogodku v jugovzhodni regiji v Sloveniji – regijski Festival zaTE. Na takšen način smo izboljšali njegov dostop do vseživljenjskega učenja, kjer je pridobil nove (digitalne) kompetence, saj jih (vsi) potrebujemo za zaposlitev, osebni razvoj in socialno vključenost.

Verjamemo, da lahko vsakdo, ki želi, prispeva k izboljšanju razmer v družbi, saj s tem, ko pomagaš drugim, pomagaš tudi sebi, si družbeno aktiven, pridobiš delovno etiko in krepiš usposobljenost za delo. Ne le to, ampak tudi kakovostno preživiš svoj prosti čas, spoznavaš nove ljudi, nudiš drugim pomoč, pridobivaš ali nadgrajuješ svoje znanje, narediš nekaj pozitivnega v življenju ter prispevaš v korist sebe in družbe za boljši jutri.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media