Še vedno premajhna prepoznavnost programa PUM-O

V Sloveniji je bil z namenom zmanjševanja socialne izključenosti najbolj ogrožene skupine mladih šolskih osipnikov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvit javnoveljavni program neformalnega izobraževanja odraslih, Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM). Na pobudo Sektorja za vseživljenjsko učenje Direktorata za trg dela in zaposlovanje pri Ministrstvu za delo, družino ,socialne zadeve in enake možnosti pa se program v letu 2016 nadgradi, vanj se lahko vključijo ranljive skupine mlajših odraslih (v starosti od 15 do 26 let), ki so opustile šolanje, si niso pridobile ustrezne izobrazbe, ki bi jim omogočala zaposlitev oz. jim grozi dolgotrajna brezposelnost. Glavni cilj programa PUM-O tako postane približevanje in vstop mladih udeležencev na trg dela.Osnovne informacije o programu PUM-O si lahko mlade osebe ali starši pridobijo na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje pod zavihkom Pregled ukrepov za mlade: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/pum-o oz. s strani zaposlitvenih svetovalcev na zavodih, v kolikor pride do obojestranske prepoznavnosti ustreznosti in interesa za vključitev v omenjeni program. Na ta način pa motivacija za vključitev v program ne doseže mladih, ki se iz različnih razlogov odločijo za prekinitev svojega izobraževanja in se ne prijavijo na zavodu kot iskalci zaposlitve oz. brezposelne osebe. Zato je zelo pomembno, da mentorska skupina programa PUM-O gradi in ohranja najširšo mrežo ustanov in drugih deležnikov, ki lahko v okolju prepoznajo potencialne udeležence programa PUM-O. Iz tega vidika lahko tudi rečemo, da je promocija programa ena izmed pomembnih nalog vsakega programa PUM-O v Sloveniji. Realizacija promocije oz. prepoznavnosti programa pa močno odvisna (in na žalost v večji meri prepuščena) od inovativnosti in iznajdljivosti mentorjev programa PUM-O.

Izhajajoč iz ugotovitev, da največ spletnih uporabnikov zaupa priporočilu znancev in prijateljev oz. ljudi, ki jih cenijo, mentorji programa PUM-O v RIC Novo mesto vsakotedensko objavljamo Fb novičke o delovanju programa (www.facebook.com/pumo.novo.mesto) ter mesečne objave na spletni strani RIC Novo mesto (www.ric-nm.si/si/splosni-programi/projektno-ucenje-mlajsih-odraslih/). Ravno tako redno vzdržujemo stike s strokovnimi delavci CSD-ja ter svetovalnimi službami OŠ in srednjih šol v JV regiji. Kljub vloženemu trudu pa ugotavljamo, da informacije o programu ne dosežejo zadovoljivega števila končnih uporabnikov – mladih. Veliko mladih in njihovih staršev programa ne pozna oz. je program označen kot »še zadnje zatočišče za luzerje«.Zato smo se mentorji in udeleženci programa v letu 2018 lotili izvedbe t. i. skupinskega projekta z naslovom »Promocija programa PUM-O«. Rezultat projekta je bila promocijska knjižica https://issuu.com/ricnm/docs/elektronska_zgibanka, ki smo jo razdelili na 100 različnih institucij širom JV regije. Nastajala je od aprila do avgusta 2018, skozi njeno nastajanje pa smo skupaj z zunanjimi strokovnjaki razmišljali o elementih uspešne promocije, spoznavali likovno ustvarjalno tehniko Art journal (pripomoček za hranjenje spominov idej in misli, kjer ni pomemben rezultat, ampak počutje v času ustvarjanja), spoznali elemente fotografiranja in obdelave fotografij, se preizkusili v kreativnem pisanju ter končnemu oblikovanju knjižice. Pred natisom knjižice pa smo pripravili še razstavo slikovnih predlog. (https://www.lokalno.si/2018/07/01/198653/zgodba/Razstava_izdelkov_udelezencev_PUM_O_za_zaupanje_v_ljudi_in_sebe/)

Z rezultatom projekta in knjižico smo bili zadovoljni. V knjižici smo skušali skozi zgodbo, kot obliko pripovedi, prenesti informacije o programu, povečati stopnjo pozornosti pri prejemniku knjižice. Kljub temu se nam je porajalo vprašanje učinkovitosti doseganja cilja: promocija programa PUM-O oz. koga je knjižica dosegla, koga nagovorila?

Mentorske ekipe programa PUM-O (trenutno jih deluje v Sloveniji 12), vsaka po svojih najboljših močeh in znanju ter posebnostih v okolju skrbi za promocijo programa. Pogrešamo pa skupne promocijske dejavnosti na nacionalni ravni, ki bi dale še dodatno priložnost za hitro identifikacijo programa v očeh vseh naslovnikov .

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media