Sedaj nas je manj strah angleščine

Program Za boljše sporazumevanje v angleškem jeziku je potekal od 22. 10 do 13. 12. 2013. Program je uspešno zaključilo 15 udeležencev. Prav ti so nam povedali, da je bila vsebina zelo praktično naravnana, saj je prispevala k izgubi strahu pred konverzacijo v angleščini. Ob tem so udeleženci obravnavali vsakdanje vsebine – družina, potovanje, promet, hrana in pijača, ustanove, trgovina … - pri čemer so si izboljšali besedni zaklad. Tudi slovnico so ponovili in se še kaj novega naučili. V programu so spoznali tudi drugačne oblike in metode dela, ki se razlikujejo od tistih, ki so se jih spomnili s časov formalnega izobraževanja. Udeleženci so v evalvaciji izpostavili sproščenost v skupini, drugačno učenje tujega jezika, predvsem z vidika uporabnosti in spoznavanje različnih kulturnih posebnosti. Manj so se osredotočili na poslovni jezik, saj večina na svojih delovnih mestih angleščine ne uporablja oz. je ne potrebuje. Spoznali pa so možnosti za samostojno učenje, različne vire informacij in raznovrstno strokovno literaturo. Delu je vodil in usmerjal izkušeni predavatelj, ki veliko potuje, pozna delo z dijaki, mlajšimi in starejšimi odraslimi ter se aktivno vključuje v različne oblike usposabljanj in izobraževanj.

Udeleženci so ob zaključku programa prejeli potrdilo o udeležbi.

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media