Sestanek interdisciplinarnega tima v projektu Zgodnje poroke – kultura ali zloraba

V prostorih RIC-a Novo mesto se je 4. 2. 2016 prvič sestal interdisciplinarni tim v projektu Zgodnje poroke – kultura ali zloraba. Njegov namen je, nudenje interdisciplinarne pomoči pri reševanju detektiranih problemov, ki so povezani z zgodnjii porokami v romskih naseljih ali romskih družinah.

Na povabilo k sodelovanju v timu so se odzvali vsi povabljeni. Srečanja so se poleg članov projektnega tima v RIC-u Novo mesto udeležili predstavniki Mestne občine Novo mesto, Zdravstvenega doma Novo mesto, Centra za socialno delo, Osnovna šola Bršljin ter predstavnica romske skupnosti (predstavnik policije je zaradi službene zadržanosti opravičil svoj izostanek).

Koordinatorica projekta, Tea Sulič, je vsem udeležencem predstavila rezultate, ki so bili dosereženi na projektu, še posebej je osvetlila delo romskega mediatorja v romskih naseljih. Vse navzoče je pozvala k predlogom za nadaljne sodelovanje. Sodelujoči v timu so se strinjali s smiselnostjo aktivnega povezovanja in sodelovanja pri delu s predstavniki romske skupnosti. Skupni dogovor tima je bil, da se ponovno srečajo v aprilu 2016 s konkretnejšimi predlogi za skupno delo. 

Financerji

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media