Srečanje partnerjev projekta SRAP v Madridu

SRAP

V času od 20. - 22. junija 2011 sva se člana delovne skupine projekta SRAP udeležili delovnega srečanja v Madridu. Srečanje je potekalo v prostorih Fundación Secretariado Gitano.

Na delovnem srečanju smo partnerji poročali o poteku pilotskega dela raziskave, ki smo ga opravili do maja 2011, vsak na svojem domačem terenu. V pilotskem delu raziskave smo partnerji skozi intervjuje in delo v fokusnih skupinah skušali dobiti vpogled v stališča mladih Romov do uporabe legalnih in nelegalnih drog. Skupni dogovor partnerjev je bil, da z empiričnim delom nadaljujemo in konec septembra pripravimo poročilo o poteku dela, zaključkih in načrtih in vse skupaj predstavimo partnerjem, strokovnim delavcem v zdravstvu, šolstvu in sociali ter zainteresiranim predstavnikom lokalne skupnosti.

V Madridu smo si ogledali nastajajočo spletno stran projekta, ki bo začela delovati 5. julija 2011. Spletna stran bo omogočala širitev informacij o delu na projektu ter povezala vse zainteresirane skupine ljudi, ki že ali bi želeli delati na področju krepitve zdravega življenjskega sloga med mladimi Romi. 

Znotraj projekta je nastala tudi informativna zgibanka o projektu. Trenutno si lahko ogledate zgibanko v angleškem jeziku, do jesenskih mesecev pa bo le-ta izdana v jezikih partnerjev projekta ter v uradni romski jezik.

Pomemben del srečanja partnerjev v Madridu je bil tudi obisk nacionalnega urada za preprečevanje odvisnosti, kjer so nam predstavili nacionalno strategijo za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.

Naše naslednje srečanje partnerjev projekta bo potekalo konec leta 2011 v Novem mestu. Organizacijo dogodka bo prevzel RIC Novo mesto.

Novico pripravila: Tea Sulič

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media