Srečanje strokovnjakov v Italiji

Modena, Italija, 25. in 26. 11. 2010

Konec novembra 2010 so se predstavniki vseh partnerjev srečali na drugem sestanku strokovnjakov v Italiji. Prvi dan sestanka je bil namenjen predstavitvi rezultatov regionalnih analiz v posameznih partnerskih regijah. Naloga partnerjev v tretjem delovnem paketu je namreč ugotoviti trenutno stanje na trgu dela in ponudbo na področju izobraževanja. Ključnega pomena je ugotoviti, kateri zaposlitveni profili in katere kompetence bodo v prihodnosti v posameznih regijah najbolj iskane. Na podlagi rezultatov v regionalni analizi bodo partnerji oblikovali izobraževalne module, ki bodo kombinirali klasično in spletno učenje.

Podrobne predstavitve posameznih regij so imele za vse partnerje posebno transnacionalno dodano vrednost, saj so partnerji izmenjali svoje izkušnje in težave na področju izobraževanja in usposabljanja ter zaposlovanja. Pri tem se je pokazalo, da so posledice nestabilnih gospodarskih razmer močno vplivale na regionalna in lokalna gospodarstva, še posebej pa je prizadela ravno mlade, ki iščejo prvo zaposlitev, starejše odrasle in majhna podjetja.

V okviru regionalne analize so partnerji izvedli tudi vprašalnike med regionalnimi podjetji in študenti srednjih ali višjih/visokih šol, ki so v zadnjih treh letih zaključili izobrazbo. Analiza vprašalnikov je pokazala, da delodajalci na eni strani od zaposlenih pričakujejo dobre generične kompetence (medkulturne kompetence, komunikacijske veščine, sposobnosti individualnega dela, učinkovitega reševanja problemov ipd.), na drugi strani pa pričakujejo dobra strokovna in praktična znanja.

Drugi dan sestanka je bil namenjen zadolžitvam in pripravi na četrti delovni paket, v sklopu katerega bosta oblikovani dve ključni transnacionalni orodji. Kot prvo orodje bo v projektu oblikovan priročnik o pripravi izobraževalnih modulov in spletne platforme, imenovan Et-Academy, ki bo služil zainteresiranim skupinam pri oblikovanju novih izobraževalnih vsebin glede na regionalno povpraševanje. Drugo orodje, Et-Learn Train, pa bo obsegalo dejansko izvedbo spletne platforme, na kateri bodo dostopni različni izobraževalni moduli. RIC Novo mesto je partnerjem ob tej priložnosti predstavil tudi projekt Center vseživljenjskega učenja Dolenjska kot primer dobre prakse. Izkušnje pri oblikovanju vsebin in izobraževalne platforme za CVŽU so bile vsekakor dobrodošle tudi za druge projektne partnerje.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media