Strokovni dogodek Skupaj z nami na poti znanja: "Bodi vključen tudi ti"

V okviru Parade učenja 2019 organiziramo 15. 5. 2019 v RICu Novo mesto strokovni dogodek z naslovom Skupaj z nami na poti znanja: Bodi vključen tudi ti. 

Gre za predstavitev aktivnosti projekta RISE in Večnamenskega romskega centra Novo mesto

Projekta sta sodelovala pri vključevanju otrok (romskih in tistih večinskega prebivalstva) v aktivnosti pod temo »boj proti diskriminaciji in vključujoča šola«. Sodelovalo je 6 osnovnih šol iz Novega mesta in Črnomlja, vključenih je bilo preko 300 učencev od 1. do 4. razreda, ki pa so med drugim sodelovali tudi na tekmovanju (pisanje zgodbic, risanje risbic itd. na temo projekta). Na podlagi najboljših izdelkov učencev smo izdelali sklop video posnetkov (z uporabo tehnike stop motion) z udarnimi sporočili, kot so VSI DRUGAČNI, VSI ENAKI; VSI ENAKI, VSI POSEBNI; VSAK IMA SVOJ TALENT, LJUBEZEN POZNA VSE JEZIKE ...  katero bomo v uvodu strokovnega dogodka tudi premierno predvajali. Namen tega rezultata je razbijati predsodke v družbi in na splošno spodbujati pozitivno klimo, da so lahko tudi drugačni od nas "sprejeti" ob tem, da ohranjamo njihovo kulturo.  V drugem delu dogodka pa bomo uprizorili lutkovno igro na izdelek, ki je bil izbran med najboljšimi na tekmovanju, poleg tega bomo podelili nagrade vsem sodelujočim v projektih in kaj več povedali o poteku projektov. 
 
Projektne aktivnosti so dober primer prakse, kako mednarodni in domači projekti povezujejo šole, njihove zaposlene, predvsem pa starše in učence v harmonično celoto za boj proti diskriminaciji, obenem pa lahko nudijo pomemben prispevek tudi področju izobraževanja odraslih. V projektu je bila namreč vzpostavljena tudi heterogena strokovna skupina (strokovnjaki iz različnih strokovnih področij tako iz šolskega izobraževanja kot izobraževanja odraslih), ki nam bo nudila podporo pri izdelavi priročnika za učitelje in izobraževalce odraslih. Priročnik bo uporaben za neposredno uporabo pri pouku tako v osnovni šoli kot v osnovni šoli za odrasle, preko tem pa bo spodbujal bolj vključujočo šolo za vse na vseh ravneh po vertikali. 

Na zaključni konferenci, ki bo predvidoma novembra v RICu bomo predstavili vse projektne rezultate.  

Program dogodka je na povezavi.

Prvi del dogodka je odprt za strokovni in splošno javnost. Prijave na e-pošto tina.strnad@ric-nm.si ali na tel.št. 05 907 57 18.

 

 

Dokumenti

Program strokovnega dogodka

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media