Strokovni dogodek Skupaj z nami na poti znanja: "Bodi vključen tudi ti"

V okviru Parade učenja 2019 smo v RIC-u Novo mesto organizirali strokovni dogodek z naslovom Skupaj z nami na poti znanja: Bodi vključen tudi ti.

Predstavili smo aktivnosti projekta RISE (Roma Inclusive SchooL Experiences) in Večnamenskega romskega centra Novo mesto.

 

V uvodu je direktor RIC-a, Gregor Sepaher, predstavil pomen naših projektov, tako nacionalnih, kot mednarodnih, ki jih RIC Novo mesto že vrsto let razvija in bogatijo naše delo z Romi.

V okviru dogodka smo poslušali o vlogi in pomenu sobivanja, ki nam jo je pojasnil mag. Stane Baluh, direktor Urada Vlade RS za narodnost.

Vodja projekta Tina Strnad je predstavila delavnosti in glavne rezultate projekta RISE. Projekt je namenjen promoviranju prijaznejše in vključujoče šole za romske otroke stare od 6 do 14 let, z namenom boja proti diskriminaciji v izobraževanju in za preprečevanje oz. zmanjševanje odsotnosti, izstopov romskih otrok iz šolskih sistemov v Sloveniji, Italiji in na Portugalskem.

Predstavljen je bil tudi Večnamenski romski center Novo mesto, ki deluje pod vodstvom Brigite Herženjak. Centrova ključna naloga je povezovanje institucij, zavodov, društev in drugih organizacij za dvig kakovosti življenja Romov.

Oba projekta sodelujeta v podporo izboljševanju položaja romske skupnosti v Sloveniji in v Evropi.

V drugem delu dogodka smo uprizorili lutkovno igro na izdelek, ki je bil izbran med najboljšimi na tekmovanju, in predvajali video posnetke (z uporabo tehnike stop-motion) z udarnimi sporočili, kot so VSI DRUGAČNI, VSI ENAKI; VSI ENAKI, VSI POSEBNI; VSAK IMA SVOJ TALENT, LJUBEZEN POZNA VSE JEZIKE.

Na zaključek smo podelili nagrade za najboljše izdelke:

• Brina Erenda ,OŠ Center

• Lamija Hasančič ,OŠ Bršljin

• Živa Vrlinič, OŠ Loka Črnomelj

• Primož Gorišek, OŠ Grm

• Marcel Gotlib, OŠ Drska

• Žana Makovec, OŠ Milke Šobar Nataše

 

Projektne aktivnosti so dober primer prakse, kako mednarodni in domači projekti povezujejo šole, njihove zaposlene, predvsem pa starše in učence v harmonično celoto za boj proti diskriminaciji, obenem pa lahko nudijo pomemben prispevek tudi na področju izobraževanja odraslih.

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media