Strokovni posvet S sodelovanjem gradimo mostove znanja

13. 11. 2020 smo se preko spletnega srečanja povezali strokovni sodelavce, ki sodelujemo v programih socialne aktivacije za romske ženske in tisti, ki delujejo v večnamenskih romskih centrih po celotni Sloveniji.

Preko aktivnosti v programih socialne aktivacije in večnamenskih romskih centrih izvajalci Romom pomagamo pri obvladovanju vsakodnevnih težav in doseganju osebnih ciljev. Udeleženci pridobivajo nova znanja in kompetence, s katerimi jih želimo približati trgu dela, zmanjšati socialno izključenost, okrepiti pismenost, vplivati na spremembo življenjskega sloga in prispevati k večji lastni aktivnosti za zviševanje kakovosti vsakdanjega življenja.

Vsi izvajalci namenjamo veliko časa motiviranju udeležencev in njihovi osebnostni rasti, krepitvi ozaveščenosti o pomembnosti vključevanja v širše socialno in kulturno okolje, dvigu socialnih in funkcionalnih kompetenc. Pa vendar se vse omenjeno včasih zdi kot Sizifovo delo, saj se ves čas srečujemo z izzivi, za katere niti ne moremo reči, da so novi. Potrebujemo le vedno več novih idej, kritičnih razmislekov in dodatne energije.

Med našo ciljno skupino so  v različnih regijah zaznati ogromne socialno ekonomske razlike. Z nami je bil Sandi Horvat, ki je pol Rom, in kot pisatelj, novinar in voditelj piše uspešno življenjsko pot. Ukvarja z mnogimi stvarmi in se srečuje z Romi po celotni Sloveniji. Iz prakse nam je predstavil svoje videnje razlik med romskimi skupnostmi na Dolenjskem, v Mariboru in v Prekmurju.

Nato smo strokovni sodelavci izpostavili izzive, s katerimi se kot organizatorji izobraževalnih programov, namenjenih Romom, srečujemo ter poudarili pomen vključevanja Romov v izobraževanje in motiviranosti za vključitev v vseživljenjsko učenje. To so po našem mnenju glavna izhodišča za uveljavljanje učeče se družbe in strategije vseživljenjskosti izobraževanja. Kaže se, da lahko le s čim širšo prepletenostjo družbe z znanjem in vedenjem morda delno presežemo neenakosti. Pri tem ima veliko vlogo povezovanje med različnimi institucijami v posamezni regiji, ki tovrstne programe pripravljamo in seveda povezovanje organizacij na nacionalni ravni, ki lahko med seboj delimo primere dobrih praks in na takšen način drug drugemo pomagamo z dobrimi idejami v korist naši ciljni skupini.

Iz tega razloga smo sodelujoče organizacije prosili, da predstavijo izzive in dobre prakse, ki so se v posamezni organizaciji do sedaj uveljavile kot uspešne pri izvajanju programov socialne aktivacije in aktivnosti večnamenskega romskega centra. Tekom posveta smo tako odgovarjali na izzive, pri

– vzpostavljanju novih stikov z Romi (ko v program želimo pridobiti nove romske udeležence, ne le tiste, kateri obiskujejo že naše druge programe ali so bili že večkrat vključeni v naše aktivnosti);

– vključevanju Romov v izobraževalne aktivnosti;

– vzdrževanju motivacije Romov za vztrajanje v dlje trajajočem programu;

– organizaciji usposabljanja pri delodajalcih v okviru II. modula programa SA;

– sodelovanju z organizacijami, ki so pripravljene ponuditi brezplačne aktivnosti za ciljno skupino Romov;

– povezovanju z organizacijami v okolju, ki lahko napotujejo Rome v aktivnosti SA in VNRC (predstavniki Romov v lokalni skupnosti, ZRSZ, CSD, …);

– informiranju ciljne skupine Romov o prihajajočih aktivnostih;

–  oblikovanju programov in aktivnosti za Rome;

– ohranjanju stikov z udeleženci v času Covid-19.

 

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media