Študijski obisk mesta Lyon

V okviru projekta KA1 Osnovna šola za odrasle se od 28. 11. 2021 do 3. 12. 2021 štirinajst posameznikov iz različnih organizacij (Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje) odpravlja na učno mobilnost v francosko mesto Lyon. Naš cilj je, da po končani mobilnosti v Slovenijo prinesemo primere dobre prakse tako na področju osnovne šole za odrasle kot tudi glede načinov in metod za ravnanje z ranljivimi ciljnimi skupinami. Rezultate in novo pridobljena znanja bomo kasneje prenesli na ostale izvajalske organizacije v Sloveniji.

Program osnovne šole za odrasle je prilagojen izobraževanju odraslih. Financira ga Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence brezplačen. Program je pripravljen in prilagojen odraslim, ki jim ni uspelo zaključiti redne osnovne šole, izvajamo ga ljudske univerze. Evalvacija obstoječega programa je pokazala, da le-ta ni dovolj prilagojen potrebam odrasle populacije, zlasti potrebam nekaterih ranljivih skupin, ki težko dosegajo načrtovane cilje. Sodelujoči udeleženci v projektu mobilnosti KA1 Osnovna šola za odrasle si prizadevamo, da bi se v omenjenem izobraževalnem programu v prihodnosti čim bolje odzivali na potrebe in želje udeležencev programa osnovne šole za odrasle in pri tem dosegali sodobne zahteve izobraževanja odraslih, kot tudi sledili evropskim smernicam, ki v središče postavljajo pridobivanje ključnih kompetenc.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media