Teden vseživljenjskega učenja − že 20. leto povezovalec učenja in ljudi

Jubilej smo obeležili z nacionalnim koordinatorjem Andragoškim centrom Slovenije in prireditelji Tedna vseživljenjskega učenja (TVU).  Pri Žagarjevem mlinu smo se jim v sredo, 23. 9. 2015 zahvalili za dolgoletno vzajemno sodelovanje.

Veseli smo, da lahko v okviru TVU-ja združujemo vse, ki lahko v našem okolju prispevajo k informiranju in osveščanju javnosti o pomenu vseživljenjskega učenja. Skupaj s prireditelji vsako leto pripravimo pestro ponudbo predstavitvenih, izobraževalnih, informativno-svetovalnih, družabnih, kulturnih in slovesnih prireditev. Za popestritev TVU-ja že 3 leta zapored pripravljamo tudi enodnevni festival Parada učenja – s sloganom Dnevi učečih se skupnosti.

V RIC-u je tako v 20-tih letih v TVU-ju sodelovalo več kot 400 posameznikov, društev in organizacij. Pripravili smo 3.800 brezplačnih prireditev, ki jih je obiskalo več kot 330.000 obiskovalcev.

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je vseslovenska prireditev, ki poteka po vsej Sloveniji in na kateri se srečuje, povezuje in uči več sto izvajalcev izobraževalnih prireditev, več deset tisoč prijateljev in organizatorjev prireditev ter več tisoč obiskovalcev. Gre za temeljni nacionalni projekt v okviru Andragoškega centra Slovenije, katerega cilj je promocija vseživljenjskega učenja in kulture učenja. S prireditvami TVU razvijamo pozitiven odnos do vseh oblik, različnih vsebin in poti učenja ter prispevamo k uresničevanju načela vseživljenjskosti učenja. Pri čim večjem številu ljudi želimo prebuditi zavest, da je izobraževanje v šolah le velika priprava na proces, ki v resnici traja celo življenje.

V TVU se RIC Novo mesto aktivno vključuje že vse od začetka, od leta 1996. Prva leta smo svojim obiskovalcem predstavljali novosti na področju izobraževanja odraslih, ki smo jih pripravljali sami. Od leta 1999 pa je RIC Novo mesto tudi koordinator v širšem lokalnem okolju. TVU pa edinstven in vsako leto širše zastavljen projekt, ki ga zmoremo uresničiti le s pridruženimi soustvarjalci. TVU je prerasel časovni okvir in prešel v dvomesečni program prireditev, mreža izvajalcev je številčno obsežnejša ter organizacijsko in koordinacijsko na višji kakovostni ravni.

Ponosni smo na priznanja Andragoškega centra Slovenije:

  • leta 2000; priznanje RIC-u za izjemne strokovne ali promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih in
  • leta 2001; priznanje RIC-u za šestletno in Borzi znanja za petletno soustvarjanje Slovenije, učeče se dežele v projektu TVU.

V tem obdobju smo predlagali in opozorili na izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja in promocijo učenja in znanja za 3 posameznike, ki so prejeli priznanja Andragoškega centra Slovenija. Dobitniki priznanj so:

Prireditve, ki so združene pod skupnim naslovom TVU, vedno bolj postajajo del našega skupnega cilja – razviti družbo, v kateri bo imel vsak posameznik priložnost, da v celoti razvije svoje potenciale, da bo čutil, da lahko prispeva k temu razvoju in da mu tudi pripada.

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media