TVU 1999

Če so nas prva tri leta sodelovanja v projektu TVU zaznamovali dogodki, s katerimi smo predstavljali predvsem svojo ponudbo in izobraževalne možnosti, ki smo jih razvili, pa je v projektu TVU leto 1999 poseben mejnik. Prvič smo namreč spodbudili k sodelovanju različne institucije - pridružilo se nam je 22 podizvajalcev, skupaj pa smo izvedli 91 različnih prireditev. Prvič smo se že v času načrtovanja projekta in njegove priprave povezali z Mestno občino Novo mesto ter občinami Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk, ki so bile tudi pokroviteljice Tedna. Čeprav je bilo leto 1999 deklarirano kot mednarodno leto starejših, smo se odločili za slogan »Leto družbe ljudi vseh starosti«. Dejstvo je, da je človeku za vse življenje in še posebej za starost potrebno izobraževanje. Toda tudi naša lastna starost je odvisna od tega, kako in koliko znamo to ozavestiti že v mladosti. Vsak zase in skupaj namreč kreiramo tudi odnos družbe do starosti. S tem v mislih smo se skupaj z lokalnimi skupnostmi odločili, da v tem letu tematski del prireditev namenimo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in aktualni prenovi šolskega sistema. V številnih delavnicah so strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju pridobivali in izmenjevali svoje izkušnje in znanje - lahko bi celo zapisali, da smo na lokalno raven prenesli festival vzgoje in izobraževanja. Zaokrožale so ga številne predstavitvene, izobraževalne in spremljevalne prireditve, ki so bile namenjene vsem občanom, šolarjem, dijakom in še posebej starejši generaciji občanov.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media