TVU 2000

Leta 2000 je bil tematski del projekta usmerjen v prizadevanja za zdrav način življenja. Pod naslovom ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE smo v okviru Mestne občine Novo mesto, občin Dolenjske Toplice, Mirna peč, Škocjan, Šentjernej in Žužemberk združili posameznike in institucije, ki lahko na različne načine pripomorejo k ozaveščanju posameznikov in družbe kot celote za boljšo kvaliteto življenja. V času razširjenega tedna so se prepletale različne dejavnosti, med njimi so bile posebej poudarjene delavnice, predavanja, okrogle mize... o temah, kot so uveljavljanje in spodbujanje zdrave prehrane, preprečevanje nesreč in nezgod, spodbujanje fizičnih aktivnosti, spodbujanje nekajenja, preprečevanje okužbe z virusom hiv, različni načini preživljanja prostega časa, delavnice, v katerih smo spoznavali, kako se lahko izognemo stresu, ipd. Dejavnosti so bile namenjene vsem občanom - tako predšolskim otrokom, šolskim otrokom in dijakom kot odraslim.

Programsko je bil teden še bogatejši, zaznamovala pa ga je tudi za nas posebna izkušnja, saj smo se prek Andragoškega centra vključili v program EBIS in v naši sredini sprejeli udeležence mednarodne delavnice, ki smo jim predstavili naš koncept projekta, v živo pa so doživeli tudi utrip Tedna. Tudi v slovenskem merilu je to leto naš TVU izstopal, saj je bil po številu vključenih izvajalcev najobsežnejši - kar 16,6% izvajalcev in 8% prireditev predstavlja tudi na nacionalnem nivoju.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media