TVU 2001

V letu 2001 smo se s tematskim delom TVU-ja odzvali na ugotovitve evropske raziskave o alkoholu in drugih drogah med šolsko mladino, ki je pokazala, da se je razširila uporaba alkohola, tobaka in nedovoljenih drog (najbolj marihuane) med slovenskimi šestnajstletniki. Raziskavo so v vseh sodelujočih državah izvedli po standardizirani metodologiji. Dijaki so odgovarjali na enaka vprašanja, da bi bili podatki čim bolj primerljivi. Najbolj zaskrbljujoč je podatek, da se je v veliki večini držav, vključno s Slovenijo, povečala uporaba nedovoljenih drog, najbolj marihuane.

Izvajalci prireditev smo se odločili, da bomo s svojim prispevkom:

  • med prebivalci širili spoznanja o pomenu preventivnega delovanja za lastno zdravje;
  • predstavili neformalne oblike izobraževanja, ki prispevajo k osebni rasti in intelektualnemu razvoju;
  • razvijali pri vseh generacijah potrebo in željo po gibanju, rekreaciji in ukvarjanju z različnimi športi;
  • vse zainteresirane seznanjali, kako prepoznati, se soočiti in odpraviti različne oblike zasvojenosti;
  • ljudem omogočili, da, poleg "uradne", spoznajo tudi alternativno medicino kot možnost, ki prispeva k posameznikovemu zdravju;
  • vsem generacijam posredovali spoznanja o zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in skrbi za lastno zdravje;
  • po različnih poteh in oblikah ozaveščali ljudi o pomenu vsestranskega telesnega in duševnega razvoja in zdravja;
  • informirali in ponujali možnosti (zlasti brezplačne) za aktivno preživljanja prostega časa.

V tem letu je bilo število naših partnerjev do sedaj največje, predvsem po zaslugi strokovnih institucije s področja preventive na področju odvisnosti vseh vrst.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media