Udeleženci projekta SORO iz Novega mesta na posvetu v Brdu pri Kranju

Romski koordinatorji, Romi iz romskih naselij na Dolenjskem, učitelji, ki poučujejo odrasle Rome, in člani projektne skupine SORO iz RIC-a Novo mesto smo se v petek, 13. 11. 2015, na Brdu pri Kranju udeležili posveta Ženske Rominje – od deklištva do starševstva, ki sta ga organizirala Zveza Romov Slovenije ter Ministrstvo za zdravje.

Na posvetu smo z velikimi pričakovanji poslušali in sodelovali s strokovnjaki z različnih področij, ki so aktivni v romski skupnosti pri reševanju romske tematike. Posvet z naslovom Ženske Rominje – od deklištva do starševstva, namenjen položaju Rominj v Sloveniji in izven njenih meja, nam je omogočil vpogled v razumevanje urejenosti položaja in življenja Rominj, pomembnosti njihovega odraščanja, zgodnjih porokah, načrtovanju družine in nosečnosti. Na posvetu smo ob predstavitvi vsakdanjika romskih deklet, nezdravem življenjskem slogu, ki vpliva na njihovo zdravje, spoznali, da je potrebno storiti še marsikaj na področju izboljšanja položaja ženskih Rominj, oblikovanju družine, zdrave nosečnosti itd. Na posvetu je državna sekretarka ga. Nina Pirnat poudarila, da imajo romska dekleta v družbi pomembno vlogo in da je potrebno slediti zastavljenim ciljem, ki izhajajo iz potreb na področjih socialne izključenosti, dviga izobrazbe, zaposlovanja, zajezitve nasilja, zlorab in zgodnjih porok, trgovanja z romskimi ženskami in nezdravega življenjskega sloga.

Prav tako je bilo izpostavljeno, da je potrebno pri organizaciji in izvedbi projektov sodelovati z Romi z namenom definirati vrste in načine pomoči za Rome. Na samem posvetu pa so Romi predlagali, da se večja pozornost namenja področju zdravstva, predvsem na prijaznosti in pozornosti medicinskega osebja do romskih pacientov, ustanovitvi potujoče ambulante, večji zagotovitvi preiskav ipd.

Na avtobusuna poti nazaj smo z udeleženci posveta opravili evalvacijski pogovor in sklenili, da organiziramo tudi v Novem mestu več okroglih miz in delavnic, na katerih bi iskali boljše in hitrejše rešitve ter tako pripomogli k izboljšanju in hitrejšemu napredku na zgoraj omenjenih področjih.

 

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media