Usposabljanje: Sodobne učne metode za uspešno inkluzijo.

2. marca 2019 je  v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, v okviru projekta RISE (Roma Inclusive School Experiences) potekalo usposabljanje za učitelje, socialne delavce in Romske pomočnike. Glavne teme so bile sodelovalno učenje in Gibalna inkluzija v šoli.

V prvem delu smo spoznali teoretična in praktična izhodišča, ki so botrovala razvoju sodelovalnega učenja kot tudi koristi, prednosti in izzive, s katerimi se soočajo učitelji, ki se lotevajo sodelovalnega učenja. Poznali smo dobre prakse sodelovalnega učenja in jih analizirali.

V drugem delu usposabljanja smo poglobili znanja in veščine strokovnih delavcev na področju gibanja v skladu z doktrino playness pedagogike po modelu playness kompasa ter s poudarkom na inkluziji.

Usposabljanja se je udeležilo 40 strokovnjakov. 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media