Utrinki iz programa PRPS za preteklo šolsko leto

Zaposlene v programu Pomoč Romom pri socializaciji se lahko pohvalimo z vrsto različnih aktivnosti, ki smo jih uresničili skupaj z udeleženci Romi. Pri našem delu so nas s svojimi dosedanjimi izkušnjami in nasveti za kakovostno delo z Romi podpirali sodelavci RIC-a,  predstavniki inštitucij in zavodov kot je Zdravstveni dom Novo mesto, Zavod RS za zaposlovanje, ki je hkrati sofinancer programa, Center za socialno delo in drugi. Največ pa so prispevali Romi sami. S sodelovanjem pri raznih delavnicah in drugih oblikah izvajanja pomoči so nas usmerili pri izbiri vsebin in skupaj z nami oblikovali aktivnosti.

Romom smo pomagale na sedežu RIC-a, v Zavodu za prestajanje kazni Novo mesto in v romskih naseljih v Šentjerneju, Brezju, Šmihelu, Jedinščici in na Otočcu. Vse štiri sodelavke smo Romom nudile pomoč pri:

 • uspešnejšem doseganju standardov znanja romskih učencev v osnovni šoli in udeležencem v osnovni šoli za odrasle tako pri pouku kot tudi individualno posameznikom,
 • šivanju oblačil za mlade mamice in njihove otroke,
 • računalniškem opismenjevanju Romov,
 • organizaciji in izvedbi proslave ob Svetovnem dnevu Romov,
 • razširjenem programu osnovne šole za odrasle (npr. na delavnicah Velikonočna dekoracija, Priprava romske zastave, Izdelava makete Novega mesta…),
 • izpeljavi 1. Romskega tabora na Dolenjskem v organizaciji Milene Tudije, ki je potekal od 12.06. do 14.06.2012,
 • izvedbi športnega dneva ob zaključku izobraževalne sezone 2011/12,
 • odpravljanju jezikovnih ovir,
 • izobraževanju in poklicnem svetovanju,
 • razmišljanjih o čustvih, odgovornosti, krivdi, zameri, nestrpnosti, samokontroli, strahu, pogumu…,
 • pripravi glasila »Šola ob Krki«, v katerem smo opisale naše aktivnosti, objavile zgodbe udeležencev,
 • izvajanju svetovalnega dela s poudarkom na motiviranju in svetovanju za izobraževanje in poklicno svetovanje tako staršev kot otrok,
 • različnih kuharskih delavnicah z nasveti o zdravi prehrani,
 • ustvarjalnih delavnicah, kjer smo izdelovali sončke iz semen, različne rože iz papirja, okrasne embalaže, šivali hišice iz filca, izdelovali nakit, ustvarjali z das maso in
 • samostojnem učenju v obliki dodatne učne pomoči posameznikom na domu pri različnih vsebinah (opismenjevanje, računanje, branje…).

Program javnih del pomembno prispeva k večjemu vključevanju Romov v družbo in zlasti mlajšim odraslim omogoča številne nove izkušnje. V različne dejavnosti, ki smo jih izvajali v programu javnih del, je bilo do konca septembra aktivno vključenih 211 udeležencev. Še zlasti dobro so bile sprejete delavnice, ki smo jih izvajali v romskih naseljih. Ker v slabem vremenu delavnic na prostem v naselju ne moremo izvajati, jih bomo do spomladi izvajali v naših prostorih.

Več o programu PRPS si lahko pogledate tukaj >>

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media