UŽU - BIPS na OŠ Šmihel

Na Osnovni šoli Šmihel smo imeli 18. 11. 2011 predstavitev programa za kolektiv učiteljev, svetovalne delavce in vodstvo. Odziv je bil dober, saj so program prepoznali kot koristen in dober, pomisleki so bili predvsem v zvezi z udeležbo staršev, saj se tisti, ki bi program potrebovali, slabše odzivajo na vabila šole k vključevanju v različne oblike pomoči. Kljub temu pa nam je uspelo, da smo program začeli izvajati na njihovi matični šoli v Šmihelu in tudi na podružnični šoli v Birčni vasi.

Začeli smo v začetku decembra 2011, zaključili pa maja 2012. V začetku smo program izvajali na obeh šolah, proti koncu pa so prihajali k nam v RIC. Za večino je bilo to zanimiva izkušnja, saj so se srečali z našimi prostori in okolico. Druge obveznosti staršev, morda tudi upad motivacije in dalj časa trajajoča izvedba so botrovali občasno manjši udeležbi na srečanjih. Nagrada za tiste, ki so se srečanj redno udeleževali, je bila, da so ob koncu programa prejeli javno veljavo potrdilo o opravljenem usposabljanju v programu Beremo in pišemo skupaj.

V vseh treh skupinah smo izpeljali različne projekte in delavnice, ki so udeležencem nudile številne informacije, novo znanje, osvajanje različnih spretnosti in izmenjavo izkušenj. Vsekakor pa je bilo pomembno tudi druženje.

Skupaj s starši in otroki smo učiteljice v programu Beremo in pišemo skupaj izvedle naslednje vsebine – projekte:

Uvodno srečanje in predstavitev programa, Spoznajmo se ..., Učni koraki za uspešno učenje, Komunikacija z otrokom, Človekove inteligence, Spopadanje z učnimi težavami, Postavimo otroku meje, Spodbude za učenje, Priprava na govorni nastop, Pomagajmo pri učenju, Sodelovanje s šolo, Po Novem mesto z igro, Raziskovanje in učenje v naravi, Iskanje skritega zaklada, Samopodoba naših otrok, Ročne spretnosti in ustvarjanje, Peka piškotov po receptih naših babic, Domača naloga, Besedilne naloge, Pravljic ni nikoli preveč, Z igro do znanja, Pomen prostega časa, Igrajmo se gledališče.

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media