V Dani Mirni smo zaključili z delavnicami razvijanja mehkih kompetenc

Podjetje Dana Mirna, RIC-ev partner v projektu Uvajanje modela neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih, je z veseljem sprejelo pobudo, da v svojih prostorih za zaposlene omogoči izvedbo delavnic razvijanja mehkih kompetenc. Delavnice je vodila svetovalka za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, Tea Sulič. Zaključna evalvacija delavnic je pokazala, da so se udeleženci v delavnicah počutili zelo dobro, da so bili z vsebinami nadvse zadovoljni, izvajalko pa so ocenili z najvišjo oceno. Največjo korist so udeleženci videli v vsebinah, ki so bile povezane s posredovanjem natančnih navodil, preverjanjem razumevanja sporočila sogovornika in reševanju konfliktov. Vsi udeleženci so soglasno zapisali, da bi vsebine iz delavnic priporočali tudi svojim sodelavcem. Skupinskim delavnicam je sledilo še individualno srečanje zaposlenih s svetovalko, na katerem so somoocenjevali razvitost lastnih komunikacijskih kompetenc. Splošna ugotovitev zaposlenih je bila, da dobra komunikacija ni dana sama po sebi, da se bodo podobnih delavnic z veseljem tudi v bodoče udeleževali in da mora vsak najprej spoznati samega sebe, svoje dobre in slabe plati, če želi spremeniti druge ali kot je že rekel Richard Green: »Komunikacije ne moremo spremeniti, dokler ne spremenimo sebe.«.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media