V Novem mestu smo pričeli z izvajanjem programa socialne aktivacije

Poskusni projekt socialne aktivacije v Sloveniji poteka že vse od leta 2017. Namenjen je osebam, ki potrebujejo podporo za približevanju trga dela. Kot takšne smo v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto in na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj prepoznali tudi romske ženske, za katere bomo vse do konca septembra 2022 izvajali programe socialne aktivacije pod naslovom Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju.  

Pri ciljni skupini romskih žensk zaznavamo različne težave. Romske ženske so nizko izobražene in v večini brezposelne. Dnevno se soočajo s predsodki in stereotipi, stigmatizacijo in diskriminacijo, ki vlada med večinsko populacijo ter ustvarja konflikte in nasprotovanja. Zaradi življenja v slabih bivanjskih in materialnih pogojih imajo mnoge Rominje slabo zdravstveno oskrbo. Le-ta je povezana tudi  s socialno izključenostjo, zaradi katere se še redkeje odločajo za vključitev v redno zdravstveno oskrbo. Živijo v slabo urejenih romskih naseljih, v katerih praviloma niso zagotovljeni niti osnovni bivanjski pogoji. Le redka naselja so komunalno urejena in imajo infrastrukturo, ki omogoča normalne življenjske razmere.   

Preko aktivnosti v programih socialne aktivacije bomo predvidoma 150 posameznicam pomagali pri obvladovanju vsakodnevnih težav in doseganju osebnih ciljev. Rominje bodo pridobile nova znanja in kompetence, ki jih bodo približale trgu dela, zmanjšale socialno izključenost, okrepile pismenost, vplivale na spremembo življenjskega sloga in prispevale k večji lastni aktivnosti za približevanje trgu dela. Učenje skozi delo bo prispevalo h krepitvi delovnih kompetenc in potencialov udeleženk, širjenju socialne mreže, sobivanju in k zmanjševanju predsodkov in stereotipov tako na strani udeleženk kot pri delodajalcih.

S prvo skupinsko izvedbo programa smo v Novem mestu pričeli 23. 10. 2019. Ob dopoldanski kavici in v prijetnem vzdušju se je družilo pet udeleženk in strokovna sodelavka Stanka. Uvodni del programa smo posvetili spoznavanju in sprejemanju udeleženk med seboj in spoznavanju samih sebe ter vzpostavljanju vsakodnevne rutine skupine. Udeleženkam smo predstavili urnik. Sodelovale so pri postavljanju pravil v skupini in jih zapisale na plakat. Pozvali smo jih, da nam zaupajo svoja pričakovanja in interese, ki bi jih želele v programu uresničiti ter jih motivirali, da k udeležbi v program povabijo še svoje prijateljice, saj v posamezno skupino lahko vključimo 15 udeleženk. Se že veselimo jutrišnjega ponovnega snidenja!

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media