V projektu e-RR predstavili predlog strukture in vsebine mednarodne platforme

Projektna skupina e-RR v RIC-u Novo mesto je v septembru raziskovala široko področje romske tematike in pripravila predlog strukture in vsebine mednarodne platforme. Na delovnih srečanjih smo jo predstavili kolegicam iz Kočevja (partner v projektu je LU Kočevje) in kolegom s Hrvaške (partner v projektu je zavod za zaposlovanje, področni urad Karlovac) ter s pomočjo Skypa predstavili naše razmišljanje tudi kolegu s Poljske (partner v projektu je Multikutura). Po vsem tem smo pripravili predlog zgradbe in vsebine platforme projekta, ki smo ga predstavili vsem partnerjem na srečanju v Trnavi na Slovaškem.

Namen platforme je na enem mestu zbrati čim več različnih gradiv, ki lahko pomagajo vsem – tako strokovnim delavcem na področju izobraževanja, zaposlovanja, sociale, zdravstva, romskim aktivistom, vsem, ki delajo v projektih in ne nazadnje Romom samim.

O tem, kaj potrebujejo, bomo povprašali različne potencialne uporabnike v državah, iz katerih prihajajo naši projektni partnerji (Francija, Slovaška, Hrvaška, Slovenija in Poljska). Njihovo mnenje bomo upoštevali pri končnem oblikovanju zgradbe in vsebine platforme.

Če tudi vi delate na tem področju, bomo veseli, če odgovorite na nekaj vprašanj na povezavi. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Svoje razmišljanje nam lahko posredujete tudi na e-naslov err.project@ric-nm.si.

 

LLP With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media