V RIC- u Novo mesto izvedli delavnico Platforma e-RR – Vir Informacij o gradivih in projektih za Rome

V RIC-u Novo mesto smo 18. 9. 2015 izvedli daljšo delavnico za skupino romskih pomočnikov, ki so zaposleni v osnovnih šolah regije, njihove mentorje in delodajalce ter predstavnike Romskega inkubatorja Škocjan.

Na delavnici smo želeli izpostaviti praktični vidik platforme e-RR, zato smo uporabili različne metode dela: od klasične predstavitve platforme, delavnic ugotavljanja potreb po gradivih za delo z romsko osnovnošolsko mladino, do praktične uporabe platforme z zbiranjem predlogov za njihovo nadgradnjo.

Ocenjujemo, da je delavnica dosegla svoj namen, saj so romske pomočnice pokazale veliko zanimanje za izmenjavo že pripravljenih gradiv in didaktičnih pripomočkov za delo pri pouku ter objavo lastnega gradiva in primerov dobrih praks na osnovnih šolah.

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media