V zadnjem mesecu projekta Svetovanje za odrasle se posvečamo tudi mladim brezposelnim osipnikom

S pomočjo Zavoda za zaposlovanje, OS Novo mesto (partnerja v projektu Svetovanje za odrasle), smo animirali skupino mladih osipnikov za vključitev v 30-urni program Uspešna komunikacija z delodajalcem, ki teče ta teden. S pomočjo zunanje izvajalke bodo razvijali predvsem kompetenco komunikacija s poudarkom na komunikaciji z delodajalcem ter oblikovali tudi svoj zaposlitveni cilj in akcijski načrt. V okviru svetovalne dejavnosti za brezposelne pa bomo udeležencem svetovanja omogočili, da naredijo tudi konkretne izdelke: lastno CV-vizitko ter 30 sekundni video CV. To sta dva izmed sodobnih načinov iskanja zaposlitve, s katerimi se mladi lahko bolj osebno približajo delodajalcu in na njih naredijo boljši prvi vtis. Udeleženci bodo po končanem programu imeli možnost, da koristijo tudi brezplačne svetovalne storitve v okviru Svetovalnega središča Novo mesto.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media