Vabimo

V okviru projekta »VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade« vabi

mlade Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v starosti od 6 – 19 let na

LIKOVNI, LITERARNI in FOTO-VIDEO NATEČAJ

»POKLICI V OČEH MLADIH«

NAMEN

Z natečajem želimo osnovnošolce in srednješolce spodbuditi k samospoznavanju (raziskovanju osebnih lastnosti, sposobnosti, interesov, vrednot), aktivnejšemu raziskovanju in spoznavanju poklicev ter razmišljanju o značilnostih, ključnih veščinah in znanjih, ki so potrebna za opravljanje posameznega poklica.

Likovni, literarni in foto-video natečaj je razpisan za tri starostne skupine:

  • Prva in druga triada OŠ
  • Tretja triada OŠ
  • Srednje šole

 

ROKI

25. 3. 2020

pričetek natečaja

15. 6. 2020

zadnji dan za oddajo izdelkov in zaključek natečaja

25. 8. 2020

strokovni izbor in objava rezultatov

Druga polovica septembra 2020

svečana podelitev priznanj in nagrad z zabavnim dogodkom

 

 

 

 

 

 

 

 

TEME

Teme, ki jih v svojih izdelkih raziskujete so sledeče:

  1. tema: Ko bom velik, bom…
  2. tema: Poklici prihodnosti
  3. tema: Prezrti poklici
  4. tema: Ni moških in ženskih poklicev
  5. tema: Čas koronavirusa, čas razmisleka o poklicih

Udeleženci natečaja lahko sodelujejo pri vseh 4 izraznih oblikah (likovna, literarna, fotografija, video), vendar pošljejo za vsako izrazno obliko samo en izdelek.

Likovne izdelke lahko izdelate v različnih tehnikah: risanje, slikanje, kolaž, strip, kombinirane tehnike.

Pri literarnih izdelkih z žanrom niste omejeni. Obseg pa je do 1500 besed.

Video izdelki naj bodo dolgi največ 2 minuti.

Literarne, foto in video prispevke pošljite s pripisom NATEČAJ do 15. 6. 2020 na e-naslov: tea.sulic@ric-nm.si. Napišite vaše ime, kontaktne podatke, starost in temo, ki ste jo izbrali.

Likovne izdelke pa pošljite do 15. 6. 2020 po pošti na naslov: RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto s pripisom NATEČAJ.

Vse prispele izdelke bo ocenila strokovna komisija. Pri ocenjevanju bodo glavni kriteriji:  vsebinska povezanost z izbrano razpisano temo, sporočilnost, edinstvenost in izvirnost. Vsi udeleženci natečaja bodo prejeli priznanje za udeležbo. Strokovna komisija bo izbrala 3 zmagovalce v vsaki starostni skupini za vse 4 izrazne oblike. Zmagovalci bodo prejeli praktične nagrade. Vse prispele izdelke bomo javno razstavili in objavili.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Teo Sulič, e-naslov: tea.sulic@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media