Vabljeni k vpisu!

Vpis v OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE v letni semester izobraževalne sezone 2017/18

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle.

V program se lahko vpišete:

  • če ste dopolnili vsaj 15 let in
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob prijavi je potrebno predložiti:

  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki sta ga končali oziroma obiskovali,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
  • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko.

Prijavite se lahko osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 11. 45 do 12.30), po dogovoru pa tudi izven tega termina, pri strokovnih delavkah:

Stanislava Papež, stanislava.papez@ric-nm.si, 041 996 478

Marjeta Gašperšič, marjeta.gaspersic@ric-nm.si, 041 555 870

V program vpisujemo do 15. marca. Na voljo je 40 prostih vpisnih mest. Z izvajanjem bomo pričeli predvidoma 16.  marca.

Pred vpisom v program bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt.

Oblike izvedbe programov

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno.

Stroški izobraževanja

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačne, saj ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Dejavnosti v podporo dokončanju osnovne šole za odrasle

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 040 439 745)

V središču za samostojno učenje (SSU) lahko poiščete pomoč pri učenju. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Dobro je vedeti!

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja.

Vabljeni k vpisu!

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media